Nieuws

b

Rk-kerk voert VOG in vanwege preventiebeleid

Non-profit | 06-11-2013

Vanaf 1 januari 2014 zullen nieuwe werknemers in de rooms-katholieke kerk een verklaring omtrent het gedrag (VOG) moeten kunnen voorleggen....

b

Zorgbestuurders moeten goed gedrag bewijzen

Non-profit | 25-09-2013

Minister Schippers van Volksgezondheid wil dat zorgbestuurders bij hun aantreden een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voorleggen, om zo d...

b

VOG blijft gratis voor vrijwilligers

Non-profit | 05-08-2013 | Vrijwilligers

Vrijwilligers bij uw organisatie die met minderjarigen werken, hoeft u in de toekomst niet meer op kosten te jagen om een verklaring omtrent...

b

Geen verplichte VOG voor personeel in de zorg

Non-profit | 18-07-2013

Als zorgbestuurder hoeft u nieuwe werknemers en vrijwilligers niet altijd te verplichten een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te vragen....

b

Werknemers jeugdzorg voortaan geregistreerd

Non-profit | 01-05-2013 | Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Als bestuurder van een instelling in de jeugdzorg bent u binnenkort verplicht om alle werknemers in uw organisatie te laten registeren in ee...

b

Meldpunt seksueel misbruik door vrijwilligers

Non-profit | 22-03-2013 | Vrijwilligers

U kunt voortaan bij het minste of geringste vermoeden van seksueel misbruik bij minderjarigen een beroep doen op een speciale stichting. Wer...

b

Ook arts moet verklaring omtrent gedrag tonen

Non-profit | 20-03-2013 | Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

U moet als bestuurder voortaan alle medische professionals (dus ook de vrijgevestigde artsen en zzp’s) die voor uw zorginstelling werken, vr...

b

Nieuwe VOG voor personeel kinderopvang

Non-profit | 11-02-2013 | Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Werknemers in de kinderopvang moeten in de loop van 2013 een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Dit staat in een wetsvoorstel...

b

Check of uw medewerker een strafblad heeft!

Non-profit | 10-01-2013 | Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Als er een nieuwe werknemer of vrijwilliger in uw organisatie aan de slag gaat, controleert u natuurlijk altijd of de persoon een strafblad...

b

VOG ook voor jeugdzorgmedewerkers verplicht

Non-profit | 08-10-2012 | Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Net als voor medewerkers in de ouderen- en gehandicaptenzorg, moet de verklaring omtrent gedrag (VOG) ook verplicht worden voor werknemers i...