Nieuws

or

OR kan draagvlak creëren voor besluiten

OR | 22-06-2022 | Achterban van de OR

Werknemers krijgen regelmatig te maken met veranderingen in de organisatie. Hoe zo’n verandering uitpakt in de praktijk, is erg afhankelijk...

or

Hoe handelt de OR bij individuele problemen?

OR | 25-05-2022 | Werkwijze OR

Vanuit zijn medezeggenschapsrol luistert een OR-lid naar de problemen van de werknemers in zijn organisatie. Hij is tenslotte het klankbord...

or

OR, zorg juist nu goed voor de achterban!

OR | 20-05-2022 | Achterban van de OR

Het coronavirus, de griepgolf en de personeelstekorten als gevolg van de krappe arbeidsmarkt, maken dat veel werknemers te maken hebben met...

or

Als de ondernemingsraad een fout maakt…

OR | 22-04-2022 | Ondernemingsraad

Leden van de ondernemingsraad (OR) zijn ook maar mensen en ze gaan weleens de fout in. Toch kan een blunder van een OR-lid vanwege zijn vert...

or

OR-verslag moet openbaar zijn

OR | 20-04-2022 | Achterban van de OR

Tijdens de overlegvergaderingen met de bestuurder heeft de OR vaak een notulist die de belangrijkste informatie uit het overleg vastlegt. Bi...

or

Aangenaam kennismaken met de OR

OR | 15-04-2022 | Achterban van de OR

Hoe zichtbaarder de ondernemingsraad (OR) is, hoe groter de betrokkenheid van de achterban. Die zichtbaarheid kan de OR op verschillende man...

or

Staking breken mag niet zomaar

OR | 25-03-2022 | Conflicthantering

Lopen de spanningen tussen en werkgever en werknemers zó hoog op dat de werknemers besluiten te staken, dan is het voor de ondernemingsraad...

or

Rapporteren aan de organisatie: het OR-jaarverslag

OR | 04-03-2022 | Werkwijze OR

Het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) is een belangrijk middel om de resultaten van de inspanningen van de OR aan de organisatie te r...

or

OR kan informeel leren bevorderen

OR | 18-02-2022 | Opleiding en ontwikkeling

Uit de Monitor Leercultuur van de SER en TNO blijkt dat werkgevers met name kansen op het gebied van informeel leren, zoals variatie in het...

or

Arbeidsinspectie let op rol OR bij arbobeleid

OR | 04-02-2022 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Betrekt de bestuurder de OR bij het arbobeleid, dan werkt dit ook in zijn voordeel bij een controle van de Nederlandse Arbeidsinspectie (voo...