Nieuws

or

OR moet alert zijn bij gebruik Artificial Intelligence

OR | 15-10-2021 | Werkwijze OR

Steeds meer organisaties in Nederland maken gebruik van Artificial Intelligence (AI). Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de...

or

Adviesrecht OR: wanneer is iets ‘belangrijk’?

OR | 11-10-2021 | Adviesrecht

Veel besluiten die ‘belangrijk’ zijn, zijn adviesplichtig volgens artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. Maar wanneer is een besluit...

or

OR moet betrokken zijn bij overstap naar flexplekken

OR | 01-10-2021 | Werkplek

De structurele invoering van het thuiswerken maakt dat veel werkgevers nadenken over een andere indeling van de werkruimtes en de inrichting...

or

Senaat stemt in met betere m/v-balans in bedrijfstop

OR | 29-09-2021 | Discriminatie

De Eerste Kamer (EK) heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor een evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in de top van het Neder...

or

Wat als bestuurder adviesrecht OR negeert?

OR | 27-09-2021 | Adviesrecht

De bestuurder is verplicht bij bepaalde voorgenomen besluiten de ondernemingsraad (OR) eerst om advies te vragen. De bestuurder mag zijn bes...

or

Informatierecht is hoeksteen van OR-praktijk

OR | 24-09-2021 | Informatierecht

De ondernemingsraad (OR) heeft recht op alle informatie die hij redelijkerwijs nodig heeft om zijn taak te kunnen uitvoeren. Krijgt de OR ge...

or

OR kan groei aantal vrouwen in bedrijfstop stimuleren

OR | 08-09-2021 | Discriminatie

Na een flinke toename in 2019 en 2020 is de groei van het aantal vrouwen in de top van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven dit jaar afgevl...

or

Bestuurder kan niet om OR heen bij agile werken

OR | 25-08-2021 | Adviesrecht

De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk het voor organisaties is om snel in te kunnen spelen op veranderingen. Het zogenoemde agile...

or

OR heeft adviesrecht bij wijziging van bevoegdheden

OR | 23-08-2021 | Adviesrecht

Bij een reorganisatie denken veel mensen aan een verandering van werkzaamheden of collectief ontslag. Ook als bijvoorbeeld de bevoegdheden i...

or

Wijziging eigenrisicodragerschap moet eerst langs de OR

OR | 18-08-2021 | Eigenrisicodragerschap

Ondernemingsraden kunnen in deze periode een advies- of instemmingsaanvraag verwachten van de bestuurder over het eigenrisicodrager voor de...