Nieuws

or

Wat kan OR doen aan (toren)hoog ziekteverzuim?

OR | 05-12-2022 | Verzuim

Voor het eerst in 20 jaar komt het ziekteverzuim in 2022 uit op ruim 5%. Ook de verzuimduur neemt toe. Dit blijkt uit het Trendrapport Ziekt...

or

OR, zet diversiteit en inclusie op de kaart!

OR | 12-09-2022 | Discriminatie

Onder het motto ‘Verschil verrijkt!’ organiseert SER Diversiteit in Bedrijf dit jaar op 4 oktober Diversity Day. Veel organisaties organiser...

or

Heeft de OR de jaarrekening al ontvangen?

OR | 26-08-2022 | Jaarverslag en jaarrekening

Om het medezeggenschapswerk goed uit te kunnen voeren, is het voor de OR belangrijk om de juiste informatie tijdig te ontvangen. Afhankelijk...

or

Wat als de bestuurder de OR niet informeert?

OR | 18-05-2022 | Informatierecht

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de ondernemingsraad het recht op informatie van de organisatie. Als een bestuurder hier onvoldoen...

or

Instemmingsrecht bij beloning (artikel 27, lid 1c WOR)

OR | 09-03-2022 | Instemmingsrecht

Een werkgever is verplicht om gelijkwaardige arbeid gelijkwaardig te belonen. De ondernemingsraad (OR) kan eraan bijdragen dat dit daadwerke...

or

OR kan zorgen voor meer diversiteit op de werkvloer

OR | 07-02-2022 | Discriminatie

Artikel 28 WOR geeft de ondernemingsraad (OR) onder meer de taak om discriminatie tegen te gaan en diversiteit op de werkvloer te bevorderen...

or

Adviesrecht OR: wanneer is iets ‘belangrijk’?

OR | 11-10-2021 | Adviesrecht

Veel besluiten die ‘belangrijk’ zijn, zijn adviesplichtig volgens artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. Maar wanneer is een besluit...

or

Informatierecht is hoeksteen van OR-praktijk

OR | 24-09-2021 | Informatierecht

De ondernemingsraad (OR) heeft recht op alle informatie die hij redelijkerwijs nodig heeft om zijn taak te kunnen uitvoeren. Krijgt de OR ge...

or

Welke OR-commissies zijn er en wat zijn hun taken?

OR | 02-08-2021 | Samenstelling van de OR

De ondernemingsraad (OR) mag ook niet-leden betrekken bij het OR-werk. Bijvoorbeeld omdat de OR dan efficiënter kan werken of meer expertise...

or

Seksuele intimidatie is actiepunt voor OR

OR | 21-06-2021 | PSA

Ongeveer twee miljoen vrouwen in Nederland krijgen op het werk te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag, blijkt uit onderzoek van va...