Nieuws

or

Wat mag de OR wel of niet ‘verklappen’?

OR | 17-05-2024 | Werkwijze OR

De OR weet (als het goed is) hoe de organisatie er financieel voor staat, welke besluiten de bestuurder wil nemen en welke veranderingen er...

or

Nieuw OR-lid: de spelregels van de OR

OR | 13-05-2024 | Rechten van de OR

Een startend OR-lid moet weten wat de spelregels zijn van de OR. De rechten en plichten van zowel de ondernemingsraad (OR) als de bestuurder...

or

Welke OR-commissies zijn er en wat zijn hun taken?

OR | 29-04-2024 | Samenstelling van de OR

De ondernemingsraad (OR) mag ook niet-leden betrekken bij het OR-werk. Bijvoorbeeld omdat de OR dan efficiënter kan werken of meer expertise...

or

OR moet alert zijn op signalen voor reorganisatie

OR | 09-02-2024 | Werkwijze OR

UWV signaleert een flinke toename van het aantal reorganisaties en ontslagrondes. Het aantal is weer op het niveau van vóór de coronacrisis....

or

3 op 10 organisaties met OR-plicht heeft geen OR

OR | 08-01-2024 | Samenstelling van de OR

Slechts 69% van de organisaties die wettelijk verplicht zijn om een OR in te stellen, voldoet aan deze eis. Dit blijkt uit het nalevingsonde...

or

Wat stond centraal in het OR-nieuws in 2023?

OR | 27-12-2023 | OR en arbeidsomstandigheden

Ook al is de coronapandemie officieel allang voorbij, de gevolgen zijn nog altijd merkbaar op de werkvloer. Want mogen werknemers bijvoorbee...

or

PVT heeft beperkter informatierecht dan OR

OR | 29-11-2023 | Informatierecht

Net als de ondernemingsraad (OR) heeft de personeelsvertegenwoordiging (PVT) recht op informatie over haar organisatie. Het informatierecht...

or

Bestuurder moet OR begroting en meerjarenplan verstrekken

OR | 20-11-2023 | OR en financiële zaken

De bestuurder moet de ondernemingsraad (OR) ten minste tweemaal per jaar financiële informatie over de organisatie verstrekken. Als de bestu...

or

Equal Pay Day zet loondiscriminatie op de kaart

OR | 15-11-2023 | OR en arbeidsvoorwaarden

Gisteren was het Equal Pay Day. Doordat vrouwen per uur gemiddeld 13% minder verdienen dan mannen, werken zij vanaf deze symbolische dag de...

or

OR is goede partij bij opstellen budget

OR | 03-11-2023 | OR en financiële zaken

Veel organisaties stellen aan het eind van het jaar hun budgetten voor het komende jaar vast. De ondernemingsraad (OR) is serieuze deelnemer...