Nieuws

or

Wat als de bestuurder de OR niet informeert?

OR | 18-05-2022 | Informatierecht

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de ondernemingsraad het recht op informatie van de organisatie. Als een bestuurder hier onvoldoen...

or

Instemmingsrecht bij beloning (artikel 27, lid 1c WOR)

OR | 09-03-2022 | Instemmingsrecht

Een werkgever is verplicht om gelijkwaardige arbeid gelijkwaardig te belonen. De ondernemingsraad (OR) kan eraan bijdragen dat dit daadwerke...

or

OR kan zorgen voor meer diversiteit op de werkvloer

OR | 07-02-2022 | Discriminatie

Artikel 28 WOR geeft de ondernemingsraad (OR) onder meer de taak om discriminatie tegen te gaan en diversiteit op de werkvloer te bevorderen...

or

Adviesrecht OR: wanneer is iets ‘belangrijk’?

OR | 11-10-2021 | Adviesrecht

Veel besluiten die ‘belangrijk’ zijn, zijn adviesplichtig volgens artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. Maar wanneer is een besluit...

or

Informatierecht is hoeksteen van OR-praktijk

OR | 24-09-2021 | Informatierecht

De ondernemingsraad (OR) heeft recht op alle informatie die hij redelijkerwijs nodig heeft om zijn taak te kunnen uitvoeren. Krijgt de OR ge...

or

Welke OR-commissies zijn er en wat zijn hun taken?

OR | 02-08-2021 | Werkwijze OR

De ondernemingsraad (OR) mag ook niet-leden betrekken bij het OR-werk. Bijvoorbeeld omdat de OR dan efficiënter kan werken of meer expertise...

or

Seksuele intimidatie is actiepunt voor OR

OR | 21-06-2021 | PSA

Ongeveer twee miljoen vrouwen in Nederland krijgen op het werk te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag, blijkt uit onderzoek van va...

or

Ook bij verzoek tot loonoffer behartigt OR belangen

OR | 16-04-2021 | Arbeidsvoorwaarden

Sommige organisaties verkeren in zulk zwaar weer dat werkgevers geen andere uitweg meer zien; ze vragen werknemers om een loonoffer. De onde...

or

Belangrijke onderdelen van de jaarrekening voor de OR

OR | 09-04-2021 | Jaarverslag en jaarrekening

Het is belangrijk dat een ondernemingsraad de jaarrekening van de organisatie goed bestudeert. De bestuurder baseert zijn plannen namelijk d...

or

Wat houdt de geheimhoudingsplicht in?

OR | 03-03-2021 | Informatierecht

De bestuurder kan de ondernemingsraad (OR) geheimhouding opleggen als de OR vertrouwelijke informatie van hem krijgt. Wat houdt die geheimho...