Nieuws

or

Privacy achterban beschermen met waarschuwing voor CEO-fraude

OR | 17-09-2018 | Privacy op het werk

Fraudeurs gebruiken steeds vaker een geniepige vorm van oplichting: CEO-fraude. De fraudeurs doen zich voor als de CEO van een organisatie e...

or

COR trekt aan de bel om gevaarlijke situatie

OR | 27-08-2018 | Initiatiefrecht

Een ondernemingsraad (OR) heeft ook buiten de overlegvergadering het recht om initiatiefvoorstellen te doen. Dat kan goed van pas komen als...

or

Bindingspremie vraagt om kritische blik OR

OR | 10-08-2018 | Beloning

Het vervullen van vacatures is voor sommige organisaties een grote uitdaging. Zo kampt de zorgsector wat betreft bepaalde functies met grote...

or

In de zomer aandacht voor OR-speerpunten

OR | 06-08-2018 | Ondernemingsraad

De zomermaanden zijn vaak rustig voor OR-leden. Vanwege de vele vakanties stelt de bestuurder besluiten vaak uit tot na de zomer en dat bete...

or

Rol voor OR in cao die gelijke beloningen man/vrouw regelt

OR | 09-07-2018 | Beloning

In de nieuwe cao van Aegon is afgesproken dat mannelijke en vrouwelijke werknemers een gelijke beloning ontvangen. Dit is de eerste cao waar...

or

Kabinet wil via OR discriminatie sollicitaties tegengaan

OR | 20-06-2018 | Discriminatie

Het kabinet wil discriminatie bij sollicitaties tegengaan door onder andere de OR in te zetten. Dat zal gebeuren door het vergroten van kenn...

or

OR eist dat PostNL stopt met schijnconstructies

OR | 18-06-2018 | Cao

De OR van de afdeling Pakketten van PostNL wil af van de schijnconstructies. De organisatie huurt pakketsorteerders in via dochterondernemin...

or

Functioneren vertrouwenspersoon kan beter

OR | 15-06-2018 | Vertrouwenspersoon

Het ministerie van SZW heeft onderzoek laten doen naar de rol en positie van vertrouwenspersonen binnen organisaties. Uit het onderzoeksrapp...

or

OR zet rechten in bij wegnemen prestatiedruk

OR | 30-05-2018 | Functioneren en beoordelen

Als een OR regelmatig signalen opvangt van de achterban over prestatiedruk, is het tijd voor actie. De raad kan via het initiatiefrecht een...

or

OR stimuleert invloed werknemers bij cao à la carte

OR | 14-05-2018 | Cao

Werknemers hebben steeds hogere verwachtingen van arbeidsvoorwaarden en daarnaast is het tegenwoordig gebruikelijker om af en toe van baan t...