Nieuws

or

Adviesrecht OR: aandachtspunten fusie

OR | 08-12-2017 | Adviesrecht

Als een OR te maken krijgt met een fusie, overname of duurzame samenwerking met een andere organisatie, doet de raad er goed aan op een aant...

or

OR kan angstcultuur ombuigen

OR | 23-11-2017 | PSA

De ondernemingsraad is bij uitstek de partij die een verandering kan realiseren in een organisatie waarin een angstcultuur heerst. De OR kan...

or

OR kan hulp bieden om werkdruk te verlagen

OR | 17-11-2017 | Werkdruk

Werkdruk vormt binnen veel organisatie een probleem. De OR kan het initiatief nemen om de werkdruk in kaart te brengen en een verbetervoorst...

or

OR kan duidelijkheid eisen bij baanonzekerheid

OR | 06-10-2017 | Initiatiefrecht

Baanonzekerheid kan leiden tot hoge werkdruk, hoog ziekteverzuim en zelfs personeelsverloop. Een ondernemingsraad kan duidelijkheid eisen va...

or

OR let óók op digitale veiligheid van werknemers

OR | 04-10-2017 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De OR ziet niet alleen toe op veilige omstandigheden op de fysieke werkplek, maar is er ook voor de digitale veiligheid van de werknemers. Z...

a

Nieuwe tools SZW tegen pesten op de werkvloer

Arbo | 14-09-2017 | Pesten op het werk

Werkgevers die pesten op de werkvloer willen tegengaan, kunnen twee nieuwe hulpmiddelen inzetten. Een online tool en een presentatie van het...

or

Kersverse ondernemingsraad Primark kan aan de bak

OR | 01-09-2017 | Arbeidsomstandigheden

Inspectie SZW heeft Primark op de vingers getikt, omdat de arbo-omstandigheden nog steeds niet op orde zijn. Primark heeft drie maanden de t...

or

OR brandweer Amsterdam verwerpt discriminatie

OR | 07-08-2017 | Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) van de brandweer Amsterdam heeft gereageerd op beschuldigingen van de burgemeester. De raad zegt in een brief elke...

or

OR heeft vetorecht op inkrimping vaderschapsverlof

OR | 02-08-2017 | Overeenstemmingsrecht

De ondernemingsraad (OR) heeft overeenstemmingsrecht op aanpassingen van het vaderschapsverlof die negatief uitpakken voor werknemers. De be...

or

Burgemeester Amsterdam geeft af op OR brandweer

OR | 27-07-2017 | Discriminatie

De ondernemingsraad en een deel van werknemers belemmeren plannen binnen de Amsterdamse brandweer om discriminatie in de organisatie tegen t...