Nieuws

or

Toch meldplicht voor discriminerend wervingsverzoek

OR | 07-03-2022 | Discriminatie

Het kabinet wil een meldplicht invoeren voor discriminerende wervingsverzoeken aan uitzendbureaus. Daarmee zet de overheid een nieuwe stap o...

or

Vragen over: wel of geen cao

OR | 28-02-2022 | Cao

Ruim 80% van de Nederlandse werknemers valt onder een cao. Het betekent dat bij ongeveer één op de vijf werknemers de arbeidsvoorwaarden op...

or

Oproep vakbond: houd werkplek coronaproof

OR | 23-02-2022 | Verzuim

Vakbond CNV is bezorgd dat door het loslaten van de coronamaatregelen vitale sectoren in de knel komen. De vakbond roept werkgevers daarom o...

or

OR let op: deadline keuze eigenrisicodragerschap nadert

OR | 21-02-2022 | Eigenrisicodragerschap

Als de organisatie komend halfjaar eigenrisicodrager wil worden voor de Ziektewet (ZW) of Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschi...

or

OR kan informeel leren bevorderen

OR | 18-02-2022 | Opleiding en ontwikkeling

Uit de Monitor Leercultuur van de SER en TNO blijkt dat werkgevers met name kansen op het gebied van informeel leren, zoals variatie in het...

or

Rol OR bij versoepeling thuiswerkadvies

OR | 16-02-2022 | Thuiswerken

Gisteren maakte minister Kuipers van Volksgezondheid bekend dat nagenoeg alle coronamaatregelen stapsgewijs komen te vervallen. Het thuiswer...

or

Tijd dringt voor Wet bescherming klokkenluiders

OR | 14-02-2022 | Klokkenluidersregeling

De vertraging bij de invoering van de Wet bescherming klokkenluiders kan Nederland duur komen te staan. De overheid moet dus haast maken met...

or

OR heeft invloed op criteria regeling werkoverleg

OR | 11-02-2022 | Vergaderen

Goed georganiseerd werkoverleg kan de onderlinge samenwerking, de productie en de tevredenheid vergroten. De Wet op de ondernemingsraden (WO...

or

Werkgever heeft instemming OR nodig bij verzuimbonus

OR | 09-02-2022 | Verzuim

Een verzuimbonus kan voor werknemers een prikkel zijn om zich niet snel ziek te melden. Zo hopen sommige werkgevers de verzuimcijfers omlaag...

or

OR kan zorgen voor meer diversiteit op de werkvloer

OR | 07-02-2022 | Discriminatie

Artikel 28 WOR geeft de ondernemingsraad (OR) onder meer de taak om discriminatie tegen te gaan en diversiteit op de werkvloer te bevorderen...