Nieuws

or

Ontwikkelingen in mkb vragen om alerte OR!

OR | 09-06-2023 | Adviesrecht

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) heeft met veel veranderingen te maken. Veel ondernemingen in het mkb voeren besparingen en kostenverlaging...

or

Integriteitsbeleid vaak nog voor verbetering vatbaar

OR | 07-06-2023 | Klokkenluidersregeling

De Wet bescherming klokkenluiders heeft de regels aangescherpt voor het integriteitsbeleid in organisaties. Bij organisaties die met integri...

or

Rol OR bij rapportageplicht m/v-balans in bedrijfstop

OR | 05-06-2023 | OR en arbeidsomstandigheden

Dit jaar moeten Nederlandse bedrijven voor het eerst rapporteren over de man/vrouw-verhouding in de (sub)top en laten zien hoe zij zorgen vo...

or

Zo betrekt u uw OR en achterban wél bij het arbobeleid!

OR | 02-06-2023 | OR en arbeidsomstandigheden

De Sociaal-Economische Raad (SER) doet in de Arbovisie 2040 de aanbeveling om werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid van de organis...

a

Verplichte vertrouwenspersoon weer stapje dichterbij

Arbo | 24-05-2023 | Vertrouwenspersoon

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat werkgevers verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen....

or

OR en werknemers te weinig betrokken bij arbobeleid

OR | 24-05-2023 | OR en arbeidsomstandigheden

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft deel 1 van het Advies Arbovisie 2040 gepubliceerd. Wat daarbij opvalt is dat werkgevers hun ondernem...

or

Voorkom ongelijkheid bij groene arbeidsvoorwaarden

OR | 22-05-2023 | OR en arbeidsvoorwaarden

Groene arbeidsvoorwaarden winnen snel aan populariteit. De werkgever moet voorkomen dat hierdoor een klimaatkloof in de organisatie ontstaat...

or

Zorg voor draagvlak bij de achterban!

OR | 17-05-2023 | OR-communicatie

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de werknemers in het overleg met de bestuurder. Die rol kan de OR alleen goed vervullen als hij de...

or

OR bevordert de inspraak van werknemers

OR | 12-05-2023 | Werkwijze OR

Werknemers hebben via de OR inspraak in de organisatie. Maar werknemers moeten ook zoveel mogelijk de kans krijgen om hun stem direct te lat...

or

Rol OR bij beleid extreme weersomstandigheden

OR | 05-05-2023 | OR en arbeidsomstandigheden

Deskundigen voorspellen dat de klimaatveranderingen steeds vaker zullen leiden tot extreme weersomstandigheden. Dat vergroot het risico op a...