Nieuws

or

GroenLinks wil veto OR op salaris CEO

OR | 18-02-2019 | Instemmingsrecht

In aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten heeft GroenLinks een wetswijziging aangekondigd voor een veto van de OR op het salar...

or

OR moet discriminatie achterban bestrijden

OR | 15-02-2019 | Discriminatie

Volgens de Arbowet heeft de bestuurder de verplichting om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan. Discriminatie valt hieronder. De ond...

a

Terug naar de basis: de RI&E opstellen

Arbo | 14-02-2019 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is de kern van het arbobeleid in een organisatie. Toch heeft volgens Arbobalans 2018 meer dan...

or

Stem OR bepaalt positie preventiemedewerker

OR | 11-02-2019 | Preventiemedewerker

De Arbowet bepaalt dat de preventiemedewerker zijn werk zelfstandig en onafhankelijk uitvoert. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrec...

a

Het verschil: de RI&E en de arbocatalogus

Arbo | 29-01-2019 | Arbocatalogus

Werkgevers denken soms dat een arbocatalogus niet nodig is omdat zij al een RI&E en plan van aanpak hebben. In de RI&E en het bijbehorende p...

or

Voordelen en agendapunten halfjaarlijkse overlegvergadering

OR | 23-01-2019 | Overlegvergadering

Het overlegrecht verplicht de bestuurder om minimaal twee maal per jaar in overleg te gaan met de ondernemingsraad (OR) om de algemene gang...

or

Vragen over: een geschil tussen OR en bestuurder

OR | 15-01-2019 | Mediation

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht ondernemingsraad (OR) en bestuurder om met elkaar te overleggen. Als tussen OR en bestuurder...

or

Ook OR moet werkstress achterban tegengaan

OR | 11-01-2019 | PSA

Volgens cijfers van TNO gaf 20% van de werknemers in 2017 werkstress op als reden van verzuim. In 2015 was dit nog 16%. Bestuurders zijn ver...

or

Eerste Kamer akkoord met wijziging WOR pensioen kleine organisatie

OR | 17-12-2018 | Pensioen via de werkgever

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Verzamelwet pensioenen 2019. Door de Verzamelwet pensioenen wijzigt de Wet op de ondernemingsraden...

or

Bonden dagen Jumbo voor rechter om stakingsrecht en avr

OR | 10-12-2018 | Staken

De vakbonden hebben Jumbo 17 december voor de rechter gedaagd omdat Jumbo zich in april 2017 niet aan het stakingsrecht heeft gehouden. Ook...