Nieuws

or

Bestuurder mag OR-scholing niet zomaar uitstellen

OR | 14-10-2022 | OR-scholing

Als een bestuurder vindt dat het te druk is binnen de organisatie, kan hij besluiten om een geplande OR-cursus niet door te laten gaan. Dit...

or

Opleidingsplan helpt OR scholingsrecht te benutten

OR | 11-05-2022 | OR-scholing

OR-leden hebben volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) recht op vijf dagen scholing per jaar. Ondernemingsraden benutten dat scholings...

or

Onderhandel met bestuurder over OR-scholing

OR | 11-03-2022 | OR-scholing

De Wet op de ondernemingsraden geeft OR-leden het recht op OR-scholing. Niet elke bestuurder stelt de OR echter even gemakkelijk in de geleg...

or

Het verschil: OR-secretaris & ambtelijk secretaris

OR | 19-01-2022 | Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad (OR) moet beschikken over een OR-secretaris. Sommige raden hebben echter (ook) een ambtelijk secretaris. Hoewel de begr...

or

OR-kosten niet automatisch voor rekening bestuurder

OR | 04-10-2021 | OR-faciliteiten

De kosten die de ondernemingsraad (OR) moet maken om zijn taken uit te voeren, zijn in principe voor rekening van de ondernemer. Dit geeft d...

or

Keuze voor OR-budget vraagt om zorgvuldige afweging

OR | 04-12-2020 | Budgetteren

De bestuurder betaalt de kosten die de ondernemingsraad (OR) moet maken om zijn taken uit te voeren. Besluiten OR en bestuurder om de OR een...

or

Wie betaalt het overleg met de arboarts?

OR | 30-10-2020 | OR-faciliteiten

De arboarts kan de OR waardevolle informatie bieden over de situatie op de werkvloer en eventuele bijzonderheden met betrekking tot de achte...

or

OR-reglement ook tussentijds onder de loep nemen

OR | 20-12-2019 | Ondernemingsraad

Veel ondernemingsraden kijken niet of nauwelijks om naar het OR-reglement. Pas als de verkiezingstijd nadert, haalt een raad het reglement m...

or

SER maakt richtbedragen OR-scholing 2020 bekend

OR | 23-10-2019 | OR-scholing

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de richtbedragen voor 2020 voor OR-scholing bekendgemaakt. Volgend jaar geldt voor een maatwerkcursu...

or

Vragen over: de startende OR

OR | 16-10-2019 | Ondernemingsraad

Een gloednieuw ingestelde ondernemingsraad binnen een organisatie of een nieuw verkozen ondernemingsraad heeft een aantal zaken te doen om h...