Nieuws

or

Wie bepaalt welke scholing de OR volgt?

OR | 01-06-2022 | OR-scholing

Het volgen van scholing is een belangrijk recht van de ondernemingsraad (OR). Zo kunnen de OR-leden kennis opdoen over de vele onderwerpen w...

or

Opleidingsplan helpt OR scholingsrecht te benutten

OR | 11-05-2022 | OR-scholing

OR-leden hebben volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) recht op vijf dagen scholing per jaar. Ondernemingsraden benutten dat scholings...

or

Onderhandel met bestuurder over OR-scholing

OR | 11-03-2022 | OR-scholing

De Wet op de ondernemingsraden geeft OR-leden het recht op OR-scholing. Niet elke bestuurder stelt de OR echter even gemakkelijk in de geleg...

or

Sterkere relatie tussen bestuurder, commissaris en OR

OR | 20-12-2021 | Werkwijze OR

Een nauwe samenwerking tussen de bestuurder, toezichthouder en ondernemingsraad (OR) kan de organisatie veel voordelen opleveren. De Sociaal...

or

Rol OR bij overleg over strategisch besluit

OR | 08-12-2021 | Overlegvergadering

De bestuurder moet de ondernemingsraad (OR) betrekken bij allerlei strategische besluiten. Zowel voor bestuurders als ondernemingsraden blij...

or

Richtbedragen OR-scholing 2022 bekend

OR | 27-10-2021 | OR-scholing

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de richtbedragen voor 2022 voor OR-scholing bekendgemaakt. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus v...

or

OR-kosten niet automatisch voor rekening bestuurder

OR | 04-10-2021 | OR-faciliteiten

De kosten die de ondernemingsraad (OR) moet maken om zijn taken uit te voeren, zijn in principe voor rekening van de ondernemer. Dit geeft d...

or

OR kan extra scholingsdagen afspreken met bestuurder

OR | 19-07-2021 | OR-scholing

Voor het goed functioneren van de ondernemingsraad (OR) is het van belang dat de OR-leden regelmatig scholing volgen. In de Wet op de ondern...

or

Online leren wint terrein bij de OR

OR | 03-02-2021 | OR-scholing

Het aantal leden van de ondernemingsraad (OR) dat ervaring heeft met online leren is in 2020 flink gestegen ten opzichte van 2019. Uiteraard...

or

OR benut het recht op scholing onvoldoende

OR | 22-01-2021 | OR-scholing

In 2019 werd er gemiddeld 2,8 dagen scholing gevolgd door leden van de ondernemingsraad (OR). Er is dus sprake van een onderbenutting van he...