Nieuws

or

Bestuurder mag OR-scholing uitstellen

OR | 10-12-2019 | OR-scholing

Als een bestuurder vindt dat het te druk is binnen uw organisatie, kan hij besluiten om een geplande OR-cursus niet door te laten gaan. Dit...

or

SER maakt richtbedragen OR-scholing 2020 bekend

OR | 23-10-2019 | OR-scholing

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de richtbedragen voor 2020 voor OR-scholing bekendgemaakt. Volgend jaar geldt voor een maatwerkcursu...

or

SCOOR en RMZO gaan samen verder

OR | 15-07-2019 | OR-scholing

Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) en het register voor Medezeggenschapsopleiders (RMZO) zijn gefuseerd. Sinds 1 ju...

or

Ruimer aanbod gecertificeerde OR-opleiders

OR | 13-02-2019 | OR-scholing

Stichting SCOOR hanteert sinds 1 januari 2019 een nieuwe vereenvoudigde certificeringsregeling. De kans is groot dat nu meer OR-opleiders zi...

or

Procederen over OR-scholing is soms de enige optie

OR | 04-01-2019 | OR-scholing

OR-scholing kost tijd en geld. Bestuurders staan er dan ook niet altijd om te springen. Komt de OR in overleg met de bestuurder niet tot een...

or

Opleidingsplan overtuigt bestuurder van waarde OR-scholing

OR | 27-12-2018 | OR-scholing

Een opleidingsplan helpt om de OR-scholing goed vorm te geven. Het is ook een sterk middel om de bestuurder het nut en de noodzaak van OR-sc...

or

Redelijk budget voor OR-scholing bepalen

OR | 05-12-2018 | OR-scholing

De OR kan verschillende strategieën volgen om de OR-scholing naar wens in te vullen. Om tot een invulling te komen waar zowel de OR als de b...

or

SER maakt richtbedragen OR-scholing 2019 bekend

OR | 24-10-2018 | OR-scholing

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de richtbedragen voor OR-scholing voor 2019 bekendgemaakt. Deze richtbedragen geven ondernemingsrade...

or

Onderhandel met bestuurder over OR-scholing

OR | 12-10-2018 | OR-scholing

De Wet op de ondernemingsraden geeft OR-leden het recht op OR-scholing. Niet elke bestuurder stelt de OR echter even gemakkelijk in de geleg...

or

Recht op OR-scholing is moeite waard om voor te vechten

OR | 05-10-2018 | OR-scholing

Hoewel de Wet op de ondernemingsraden (WOR) duidelijk bepaalt dat OR-leden recht hebben op scholing, ontstaan er in de praktijk nog wel eens...