Nieuws

or

SCOOR en RMZO gaan samen verder

OR | 15-07-2019 | OR-scholing

Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) en het register voor Medezeggenschapsopleiders (RMZO) zijn gefuseerd. Sinds 1 ju...

or

Ook minstens 60 OR-uren per jaar voor parttimers

OR | 14-06-2019 | OR-faciliteiten

Een werknemer die zitting neemt in de ondernemingsraad (OR), moet altijd minstens 60 uur per jaar kunnen besteden aan zijn medezeggenschapsw...

or

Prijstrucs in offertes herkennen en omzeilen

OR | 20-02-2019 | OR-faciliteiten

Een ondernemingsraad (OR) kan om meerdere redenen offertes opvragen. Denk aan een offerte voor het advies van een externe deskundige, OR-sch...

or

Ruimer aanbod gecertificeerde OR-opleiders

OR | 13-02-2019 | OR-scholing

Stichting SCOOR hanteert sinds 1 januari 2019 een nieuwe vereenvoudigde certificeringsregeling. De kans is groot dat nu meer OR-opleiders zi...

or

Procederen over OR-scholing is soms de enige optie

OR | 04-01-2019 | OR-scholing

OR-scholing kost tijd en geld. Bestuurders staan er dan ook niet altijd om te springen. Komt de OR in overleg met de bestuurder niet tot een...

or

Opleidingsplan overtuigt bestuurder van waarde OR-scholing

OR | 27-12-2018 | OR-scholing

Een opleidingsplan helpt om de OR-scholing goed vorm te geven. Het is ook een sterk middel om de bestuurder het nut en de noodzaak van OR-sc...

or

Redelijk budget voor OR-scholing bepalen

OR | 05-12-2018 | OR-scholing

De OR kan verschillende strategieën volgen om de OR-scholing naar wens in te vullen. Om tot een invulling te komen waar zowel de OR als de b...

or

SER maakt richtbedragen OR-scholing 2019 bekend

OR | 24-10-2018 | OR-scholing

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de richtbedragen voor OR-scholing voor 2019 bekendgemaakt. Deze richtbedragen geven ondernemingsrade...

or

Onderhandel met bestuurder over OR-scholing

OR | 12-10-2018 | OR-scholing

De Wet op de ondernemingsraden geeft OR-leden het recht op OR-scholing. Niet elke bestuurder stelt de OR echter even gemakkelijk in de geleg...

or

Recht op OR-scholing is moeite waard om voor te vechten

OR | 05-10-2018 | OR-scholing

Hoewel de Wet op de ondernemingsraden (WOR) duidelijk bepaalt dat OR-leden recht hebben op scholing, ontstaan er in de praktijk nog wel eens...