Nieuws

or

Onderhandel met bestuurder over OR-scholing

OR | 12-10-2018 | OR-scholing

De Wet op de ondernemingsraden geeft OR-leden het recht op OR-scholing. Niet elke bestuurder stelt de OR echter even gemakkelijk in de geleg...

or

Recht op OR-scholing is moeite waard om voor te vechten

OR | 05-10-2018 | OR-scholing

Hoewel de Wet op de ondernemingsraden (WOR) duidelijk bepaalt dat OR-leden recht hebben op scholing, ontstaan er in de praktijk nog wel eens...

or

Spelregels voor OR-scholing volgens WOR

OR | 27-09-2018 | OR-scholing

OR-leden hebben kennis en ervaring nodig om hun OR-taken goed uit te kunnen voeren en om echt meerwaarde te kunnen bieden aan de achterban e...

or

Van het werkgeluk van de achterban een OR-speerpunt maken

OR | 26-09-2018 | Achterban van de OR

In de week van het werkgeluk doet de OR er goed aan om het thema werkgeluk ook eens op de agenda van de OR-vergadering te zetten. Gelukkige...

or

Diversiteit topbestuurders speerpunt voor OR

OR | 03-09-2018 | Werkwijze OR

Ondernemingsraden in beursgenoteerde organisaties doen er goed aan om van diversiteit in het topbestuur een speerpunt te maken. Dit is hard...

or

Inhoud definitief OR-reglement wettelijk bepaald

OR | 17-08-2018 | Werkwijze OR

Voor het definitief vaststellen van het OR-reglement gelden een aantal regels. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR)....

or

Tips voor OR-zaken op papier

OR | 10-07-2018 | Werkwijze OR

Een OR zet regelmatig zaken zwart op wit. Denk aan de notulen van een vergadering, een rapportage, een nieuwsbrief voor de achterban, een OR...

or

OR-reglement voorleggen aan bestuurder

OR | 27-06-2018 | Werkwijze OR

Gaat de OR aan de slag om het voorlopig OR-reglement definitief te maken, dan zijn daarvoor verschillende manieren. In feite is de keuze een...

or

Bijna één op de vijf Nederlandse werknemers is vakbondslid

OR | 25-06-2018 | Achterban van de OR

Van alle werknemers in Nederland was tussen 2012 en 2016 19% lid van een vakbond. De leden bevinden zich vooral onder werknemers van 55 tot...

or

Blijven werken met voorlopig OR-reglement

OR | 01-06-2018 | Werkwijze OR

Zijn de OR-verkiezingen achter de rug, dan is het slim om het voorlopig OR-reglement definitief te maken. Dat hoeft niet direct. Tot het reg...