Nieuws

or

Afwijken van de WOR? Soms mag dat!

OR | 21-08-2019 | Wet op de ondernemingsraden (WOR)

De Wet op ondernemingsraden (WOR) beschrijft de taken en bevoegdheden van de ondernemingsraad (OR). Voor de uitvoering van het OR-werk in de...

or

Kiest OR voor persbericht of interne folder?

OR | 31-07-2019 | Zakelijke communicatie

De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in organisaties. Het is essentieel voor ondernemingsraden om na te denken over de commun...

or

SER adviseert: verkort kiesrechttermijnen voor OR

OR | 22-07-2019 | OR-verkiezingen

De Sociaal-Economische Raad (SER) vindt dat jongeren en flexwerkers meer betrokken moeten worden bij medezeggenschap. Zij adviseert minister...

or

De ondernemingsraad op social media

OR | 03-07-2019 | Social media

Veel organisaties gebruiken sociale media zoals Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Zo kunnen organisaties direct in contact treden me...

or

Vragen over: OR-verkiezingen

OR | 30-04-2019 | OR-verkiezingen

Artikel 9, 10 en 11 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepalen voor een groot deel de spelregels voor de OR-verkiezingen. De WOR kan e...

or

Een bijzondere vorm van medezeggenschap

OR | 25-02-2019 | Ondernemingsraad

Een medezeggenschapsvorm die niet in de Wet op de ondernemingsraden voorkomt is de bijzondere ondernemingsraad (BOR), de tijdelijke ondernem...

or

Inhoud definitief OR-reglement wettelijk bepaald

OR | 17-08-2018 | Werkwijze OR

Voor het definitief vaststellen van het OR-reglement gelden een aantal regels. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR)....

or

Vragen over: de rol van de OR bij fusies

OR | 27-07-2018 | Reorganisatie

De OR heeft in geval van een fusie adviesrecht. Lukt het de OR om zowel rekening te houden met de organisatiebelangen als de belangen van de...

or

Bijna één op de vijf Nederlandse werknemers is vakbondslid

OR | 25-06-2018 | Achterban van de OR

Van alle werknemers in Nederland was tussen 2012 en 2016 19% lid van een vakbond. De leden bevinden zich vooral onder werknemers van 55 tot...

or

Blijven werken met voorlopig OR-reglement

OR | 01-06-2018 | Werkwijze OR

Zijn de OR-verkiezingen achter de rug, dan is het slim om het voorlopig OR-reglement definitief te maken. Dat hoeft niet direct. Tot het reg...