Nieuws

or

Uitzendkrachten hebben stem in organisatie

OR | 16-10-2019 | OR-verkiezingen

Veel organisaties hebben werknemers in dienst op basis van uitzendovereenkomsten. Toch mogen uitzendkrachten niet direct stemmen of zichzelf...

or

Voor drie jaar in de OR, tenzij…

OR | 09-10-2019 | OR-verkiezingen

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat dat OR-leden voor drie jaar zitting nemen in de ondernemingsraad (OR). In de regel staan er da...

or

OR moet afspiegeling zijn van hele organisatie

OR | 04-10-2019 | OR-verkiezingen

De ondernemingsraad (OR) moet een goede afspiegeling zijn van de hele organisatie. Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Een oplossing...

or

Het verschil: personenstelsel of lijstenstelsel

OR | 24-09-2019 | OR-verkiezingen

Tijdens de OR-verkiezingen kiezen werknemers de leden van de ondernemingsraad (OR). In het OR-reglement staat volgens welk kiesstelsel dit g...

or

SER adviseert: verkort kiesrechttermijnen voor OR

OR | 22-07-2019 | OR-verkiezingen

De Sociaal-Economische Raad (SER) vindt dat jongeren en flexwerkers meer betrokken moeten worden bij medezeggenschap. Zij adviseert minister...

or

Vragen over: OR-verkiezingen

OR | 30-04-2019 | OR-verkiezingen

Artikel 9, 10 en 11 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepalen voor een groot deel de spelregels voor de OR-verkiezingen. De WOR kan e...

or

Veel vrijwilligers en zzp’ers geen stem tijdens OR-verkiezingen

OR | 30-08-2017 | OR-verkiezingen

Veel ondernemingsraden richten zich uitsluitend op werknemers met een arbeidscontract. Vrijwilligers en zzp’ers binnen een organisatie mogen...

or

OR-werk goed voor ontwikkeling en carrière

OR | 03-06-2016 | OR-verkiezingen

Wie zich persoonlijk wil ontwikkelen en op zoek is naar manieren om zijn carrière een boost te geven, doet er goed aan om het lidmaatschap v...

or

40% van de OR’en kampt met onderbezetting

OR | 25-05-2016 | OR-verkiezingen

Veel ondernemingsraden (OR’en) krijgen het niet voor elkaar om bij de verkiezingen voldoende kandidaten te werven of tijdens de zittingsperi...

or

WOR-wijziging voor meer invloed flexwerker

OR | 20-05-2016 | OR-verkiezingen

Flexwerkers krijgen straks mogelijk al na zes maanden kiesrechten voor de ondernemingsraad (OR). Nu moeten ze nog 30 maanden wachten vóór ze...