Nieuws

or

OR mag kiesrechttermijn veranderen

OR | 09-09-2019 | Wet op de ondernemingsraden (WOR)

De taken en bevoegdheden van de ondernemingsraad (OR) staan beschreven in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Ook al krijgt de OR ruimte v...

or

SER wil jongeren meer betrekken bij medezeggenschap

OR | 02-09-2019 | Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is het klankbord van de organisatie. Daarom is het goed als de leden afkomstig zijn van verschillende afdelingen en...

or

SER adviseert: verkort kiesrechttermijnen voor OR

OR | 22-07-2019 | OR-verkiezingen

De Sociaal-Economische Raad (SER) vindt dat jongeren en flexwerkers meer betrokken moeten worden bij medezeggenschap. Zij adviseert minister...

or

Vragen over: OR-verkiezingen

OR | 30-04-2019 | OR-verkiezingen

Artikel 9, 10 en 11 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepalen voor een groot deel de spelregels voor de OR-verkiezingen. De WOR kan e...

or

Wel en niet in voorlopig OR-reglement

OR | 11-05-2018 | Werkwijze OR

Hoewel het voorlopig OR-reglement de basis is voor het definitieve reglement, zijn er ook een aantal zaken die er niet in thuishoren. Wat er...

or

Voorlopig OR-reglement dwingt tot keuzes

OR | 30-04-2018 | Werkwijze OR

Een voorlopig OR-reglement beschrijft de gang van zaken wat betreft de OR-verkiezingen. Dat is een zorgvuldige klus, want het moet juridisch...

or

SZW wil flexwerkers goed betrekken bij medezeggenschap

OR | 07-03-2018 | Flexwerkers

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag dat ook flexwerkers zich goed mengen in medezeggenschap. Hij benadruk...

or

Vragen over de samenstelling van de ondernemingsraad

OR | 26-01-2018 | Ondernemingsraad

Het aantal OR-leden hangt onder andere af van de grootte van de organisatie. Voor de grootte en de samenstelling van de OR gelden wettelijke...

or

Veel vrijwilligers en zzp’ers geen stem tijdens OR-verkiezingen

OR | 30-08-2017 | OR-verkiezingen

Veel ondernemingsraden richten zich uitsluitend op werknemers met een arbeidscontract. Vrijwilligers en zzp’ers binnen een organisatie mogen...

bv

Verplichting oprichting OR negeren een goede strategie?

Ondernemen | 28-06-2017 | Ondernemingsraad

Zelfs als een organisatie verplicht een Ondernemingsraad (OR) in moet stellen, wil het bestuur of de directie dit soms liever voorkomen. Een...