Nieuws

or

OR-stage: dé manier om OR-leden te werven

OR | 05-08-2016 | Ondernemingsraad

Het is voor ondernemingsraden (OR’en) soms lastig om voldoende kandidaten te vinden voor OR-verkiezingen. Veel werknemers hebben geen goed b...

or

OR-werk goed voor ontwikkeling en carrière

OR | 03-06-2016 | OR-verkiezingen

Wie zich persoonlijk wil ontwikkelen en op zoek is naar manieren om zijn carrière een boost te geven, doet er goed aan om het lidmaatschap v...

or

40% van de OR’en kampt met onderbezetting

OR | 25-05-2016 | OR-verkiezingen

Veel ondernemingsraden (OR’en) krijgen het niet voor elkaar om bij de verkiezingen voldoende kandidaten te werven of tijdens de zittingsperi...

or

WOR-wijziging voor meer invloed flexwerker

OR | 20-05-2016 | OR-verkiezingen

Flexwerkers krijgen straks mogelijk al na zes maanden kiesrechten voor de ondernemingsraad (OR). Nu moeten ze nog 30 maanden wachten vóór ze...

or

OR moet eigen reglement volgen bij vacatures

OR | 15-03-2016 | Werkwijze OR

Krijgt een ondernemingsraad (OR) te maken met tussentijdse vacatures, dan moet hij op zoek naar vervangende OR-leden. Daarbij moet de OR de...

or

OR-Voorbeeldreglement SER nu ook in Engels

OR | 01-02-2016 | Werkwijze OR

Het Voorbeeldreglement ondernemingsraden van de SER is nu ook beschikbaar in het Engels. Erg handig voor multinationals in Nederland waar le...

or

SER publiceert nieuw Voorbeeldreglement OR

OR | 19-06-2015 | Werkwijze OR

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het Voorbeeldreglement voor de OR van de Sociaal-Economische Raad (SER). Hierin zijn alle relevante...

or

Handtekeningplicht OR-verkiezingen blijft weg

OR | 04-05-2015 | OR-verkiezingen

Minister Asscher van SZW wil de Wet op de ondernemingsraden (WOR) niet herzien op het punt van de kandidaatstelling van niet-vakbondsleden....

or

OR-verkiezingen mag u niet zomaar uitstellen

OR | 15-12-2014 | OR-verkiezingen

Formeel gezien mag een OR de OR-verkiezingen niet zomaar uitstellen. Zelfs als u iedereen daarvan op de hoogte stelt – dus ook de vakbonden...

or

Minder dan 50 werknemers, PVT wil toch een OR

OR | 14-11-2014

Voor een goede naleving van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) kan het nodig zijn om een gemeenschappelijke OR in te stellen. Een personee...