Nieuws

or

Afschaffing handtekeningenplicht OR-kandidaten

OR | 22-02-2013 | OR-verkiezingen

Met de wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is de Tweede Kamer ook akkoord gegaan met het aanvullende voorstel van D66 om de k...

or

Regel tijdig vervanging voor een ziek OR-lid

OR | 17-10-2012 | OR-verkiezingen

Het is onhandig als de OR voor langere tijd één van zijn leden moet missen. Helaas zijn ziekte, zwangerschapsverlof of (on)betaald verlof ni...

or

De OR: te veel zetels, te weinig kandidaten

OR | 03-10-2012 | OR-verkiezingen

De zittingstermijn van de OR zit erop, tijd voor nieuwe OR-verkiezingen dus. Helaas is de animo voor een plekje in de medezeggenschap niet b...

or

Trek de aandacht voor uw OR-verkiezingen!

OR | 12-12-2011 | OR-verkiezingen

Een hoge opkomst bij de OR-verkiezingen is iets waar iedere OR op hoopt. U wilt natuurlijk dat zich voldoende kandidaten aandienen en dat ve...

or

De wettelijke inhoud van het OR-reglement

OR | 04-07-2011 | OR-verkiezingen

Als een organisatie besluit om een medezeggenschapsorgaan in te stellen – of verplicht is dat te doen, is het reglement een van de belangrij...

or

Let op de privacy bij digitaal stemmen

OR | 10-06-2011 | OR-verkiezingen

Het organiseren van een stemming voor de OR-verkiezingen kan een behoorlijke klus zijn. Veel ondernemingsraden zoeken dan ook naar manieren...

or

Overstappen van PVT naar OR

OR | 16-03-2011 | OR-verkiezingen

Het is algemeen bekend dat een organisatie verplicht is een ondernemingsraad in te stellen als deze meer dan 50 werknemers heeft. Maar wat a...

or

OR moet zo divers mogelijk zijn

OR | 14-01-2011 | OR-verkiezingen

Als ondernemingsraad moet u ervoor zorgen dat u élke groep werknemers uit de achterban vertegenwoordigt. Natuurlijk op functiegebied, maar o...

or

U kunt niet eisen dat een kandidaat blijft

OR | 26-10-2010 | OR-verkiezingen

De OR-verkiezingsrondes zijn al pittig genoeg. En zodra kandidaten zich verkiesbaar stellen, wilt u er natuurlijk zeker van zijn dat zij de...