Nieuws

or

Wat als de bestuurder de OR niet informeert?

OR | 18-05-2022 | Informatierecht

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de ondernemingsraad het recht op informatie van de organisatie. Als een bestuurder hier onvoldoen...

or

Stappenplan SER helpt OR bij bevorderen diversiteit

OR | 16-05-2022 | Discriminatie

Grote bedrijven zijn sinds 1 januari verplicht om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de (sub-)top van de organisatie meer...

or

Medezeggenschap tijdens en na de verkoop

OR | 13-05-2022 | Adviesrecht

De verkoop van een organisatie is geen eenvoudig besluit. De ondernemingsraad (OR) heeft daarbij de belangrijke taak om de bestuurder te adv...

or

Opleidingsplan helpt OR scholingsrecht te benutten

OR | 11-05-2022 | OR-scholing

OR-leden hebben volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) recht op vijf dagen scholing per jaar. Ondernemingsraden benutten dat scholings...

or

OR heeft instemmingsrecht bij keuze arbodienst

OR | 09-05-2022 | Instemmingsrecht

De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht als de organisatie regelingen gaat wijzigen die betrekking hebben op het ziekteverzuimbeleid...

or

OR moet alert zijn op signalen ongewenst gedrag

OR | 06-05-2022 | PSA

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) blijkt dat 21% van de vrouwelijke werknemers van 15 tot 25 jaar te maken heeft gehad me...

or

Hoe worden leden van een centrale OR gekozen?

OR | 04-05-2022 | Centrale ondernemingsraad (COR)

Als de organisatie twee of meer ondernemingsraden telt, kan de bestuurder daarnaast een centrale ondernemingsraad (COR) instellen. De leden...

or

Adviesrecht OR: aankondiging adviesaanvraag

OR | 02-05-2022 | Adviesrecht

Een adviesaanvraag mag niet uit de lucht komen vallen. Tijdens het zogeheten artikel 24-overleg moet de bestuurder de ondernemingsraad (OR)...

or

Recordaantal fusies en overnames in 2021

OR | 29-04-2022 | Adviesrecht

De Sociaal-Economische Raad (SER) ontving in 2021 een recordaantal meldingen van fusies en overnames. Niet altijd werden de Fusiegedragsrege...

or

Invoering Wet bescherming klokkenluiders weer vertraagd

OR | 25-04-2022 | Klokkenluidersregeling

De invoering van de Wet bescherming klokkenluiders loopt opnieuw vertraging op. Bij de behandeling van het wetsvoorstel had de Tweede Kamer...