Nieuws

or

Instemmingsrecht OR: arbobeleid

OR | 24-06-2022 | Instemmingsrecht

Arbobeleid, verzuimbeleid en re-integratiebeleid vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR). De wetgever wil namelijk da...

or

OR kan draagvlak creëren voor besluiten

OR | 22-06-2022 | Achterban van de OR

Werknemers krijgen regelmatig te maken met veranderingen in de organisatie. Hoe zo’n verandering uitpakt in de praktijk, is erg afhankelijk...

or

EOR voor grensoverschrijdende onderwerpen

OR | 20-06-2022 | Ondernemingsraad

De invloed van de ondernemingsraad (OR) houdt in principe op bij de landsgrenzen. Heeft de onderneming vestigingen in meer Europese landen,...

or

OR moet alert zijn bij warm weer

OR | 17-06-2022 | Arbeidsomstandigheden

Als het kwik stijgt tot tropische temperaturen, kunnen werknemers daar tijdens hun werk veel last van hebben, zeker als zij buiten werken. H...

or

Instemming OR: een conflict vreedzaam oplossen

OR | 15-06-2022 | Instemmingsrecht

Uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) vloeit voort dat de bestuurder en de ondernemingsraad (OR) er samen uit moeten komen. Dat neemt nie...

or

Ontslagbescherming OR-leden is niet heilig

OR | 13-06-2022 | Opzegverboden

Voor OR-leden geldt een ontslagbescherming. Dat betekent dat het lidmaatschap van een OR één van de redenen is waarom een dienstverband niet...

or

Vrouwenquotum voor hele EU op komst

OR | 10-06-2022 | Discriminatie

De top van het bedrijfsleven in de Europese Unie (EU) moet gaan voldoen aan een vrouwenquotum. Omdat Nederland onlangs de wetgeving op dat g...

a

Werk maken van het plan van aanpak bij de RI&E

Arbo | 09-06-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het plan van aanpak dat bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hoort moet maatregelen bevatten om de risico’s die het werk met zi...

or

Aandachtspunten bij digitale OR-verkiezingen

OR | 08-06-2022 | OR-verkiezingen

Nu veel werknemers gewend zijn om (gedeeltelijk) vanuit huis te werken, stappen veel ondernemingsraden over op digitale of hybride (deels an...

or

Instemmingsrecht OR: beoordeling en beloning

OR | 03-06-2022 | Instemmingsrecht

De ondernemingsraad (OR) heeft niets in te brengen in individuele gevallen, maar wel bij het opstellen, wijzigen of intrekken van systemen o...