Nieuws

hr

Mag een werkgever gebruik van apps verbieden?

HR | 23-03-2023 | Cybersecurity

Uit angst voor Chinese spionage hebben diverse Europese overheidsinstellingen onlangs het gebruik van TikTok op zakelijke telefoons verboden...

a

Er is verschil tussen de RI&E en de arbocatalogus

Arbo | 22-03-2023 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Werkgevers denken soms dat een arbocatalogus niet nodig is omdat zij al een RI&E en plan van aanpak hebben. In de RI&E en het bijbehorende p...

or

Meeste meldingen bij HvK gaan over sociale onveiligheid

OR | 22-03-2023 | Klokkenluidersregeling

Sociale onveiligheid was vorig jaar de meest gehoorde melding bij het Huis voor Klokkenluiders. Ook constateerde het Huis dat veel werkgever...

or

Adviesrecht OR: het klassieke advies

OR | 20-03-2023 | Adviesrecht

Bij belangrijke voorgenomen besluiten moet de bestuurder tijdig advies vragen aan de ondernemingsraad (OR). Volgens de letter van de Wet op...

or

Rol van OR bij wijziging arbeidsvoorwaarden

OR | 17-03-2023 | Instemmingsrecht

De ondernemingsraad (OR) heeft bij veel onderwerpen instemmingsrecht. Artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) somt de onderwerpe...

hr

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel eerlijk werven

HR | 16-03-2023 | Discriminatie

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Dit belangrijke wetsvoorstel...

or

Medezeggenschap begint met voorlopig OR-reglement

OR | 15-03-2023 | Ondernemingsraad

Voordat een bestuurder een ondernemingsraad (OR) instelt, moet er een voorlopig OR-reglement worden opgesteld. In zo’n voorlopig reglement s...

a

Samenwerking belangrijk voor preventiemedewerker

Arbo | 15-03-2023 | Preventiemedewerker

De preventiemedewerker helpt de werkgever bij het uitvoeren van het arbobeleid. Daarvoor moet hij samenwerken met verschillende partijen. Da...

or

OR heeft instemmingsrecht bij aanpassing coronabeleid

OR | 13-03-2023 | Arbeidsomstandigheden

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag officieel de laatste coronamaatregelen geschrapt. Corona wordt voortaan net zo benaderd als andere lucht...

or

OR is aan zet bij (verplichte) duurzaamheidsrapportage

OR | 10-03-2023 | Duurzaam ondernemen

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht grote organisaties om vanaf boekjaar 2024 een duurzaamheidsrapportage op te...