Nieuws

a

Hogere én directe boetes bij overtredingen rond RI&E

Arbo | 24-06-2019 | Arbowet

Werkgevers kunnen niet om de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van hun organisatie heen. Die eis wordt nog strenger: wie...

or

Rapporteren aan de organisatie: het OR-jaarverslag

OR | 24-06-2019 | Ondernemingsraad

Het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) is een belangrijk middel om de resultaten van de inspanningen van de OR aan de organisatie te r...

a

Werken volgens tropenrooster mag geen verplichte kost zijn

Arbo | 23-06-2019 | Arbeidstijden

Als de thermometer tot tropische hoogten stijgt, moet de werkgever daar rekening mee houden. Hij kan bijvoorbeeld een tropenrooster invoeren...

or

OR moet bij advies letten op gevolgen werkdruk

OR | 21-06-2019 | Werkdruk

De ondernemingsraad (OR) heeft adviesrecht over voorgenomen besluiten van bedrijfseconomische aard. Bij een adviesaanvraag hierover gaat de...

or

Rechten OR bij bezoek Inspectie SZW

OR | 19-06-2019 | Inspectie SZW

Als een inspecteur van Inspectie SZW langskomt bij een organisatie voor controle, heeft de OR of PVT vergezelrecht. Ook mogen zij de inspect...

or

E-mailnieuwsbrief opstellen voor de achterban

OR | 17-06-2019 | Achterban van de OR

Met een e-mailnieuwsbrief houdt de ondernemingsraad (OR) de achterban op de hoogte van het werk van de OR. Het is wel zaak om een e-mailnieu...

or

Ook minstens 60 OR-uren per jaar voor parttimers

OR | 14-06-2019 | OR-faciliteiten

Een werknemer die zitting neemt in de ondernemingsraad (OR), moet altijd minstens 60 uur per jaar kunnen besteden aan zijn medezeggenschapsw...

a

Heeft uw organisatie al een sociaal medisch team?

Arbo | 14-06-2019 | Verzuim

In het sociaal medisch team gaan alle partijen die bij het verzuim van werknemers betrokken zijn om tafel. Dat zorgt voor kennisdeling, begr...

or

OR moet regelmatig rapporteren aan achterban

OR | 12-06-2019 | Achterban van de OR

Het rapporteren aan de achterban is wettelijk vastgelegd. De ondernemingsraad (OR) moet volgens de Wet op de ondernemingsraden de agenda van...

or

KPN vraagt OR XS4All om advies over opheffing

OR | 07-06-2019 | Adviesrecht

Hoewel de OR van XS4All een businessplan heeft om XS4All te behouden als zelfstandige dochter van KPN, heeft KPN er toch voor gekozen om XS4...