Nieuws

or

Het verschil: overeenstemmingsrecht en instemmingsrecht

OR | 13-10-2021 | Overeenstemmingsrecht

In artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is vastgelegd op welke onderwerpen een ondernemingsraad instemmingsrecht heeft. Daarn...

or

Belangrijke bevoegdheden van de ondernemingsraad

OR | 17-02-2021 | Wet op de ondernemingsraden (WOR)

De ondernemingsraad (OR) heeft als taak om de belangen te behartigen van zowel de achterban als de organisatie. De OR heeft hierbij allerlei...

a

Arbocommissie belangrijke partner voor arbobeleid

Arbo | 23-10-2020 | Ondernemingsraad

Arboprofessionals kunnen bij de uitvoering van het arbobeleid niet om de ondernemingsraad (OR) heen. Toch verloopt het contact niet altijd m...

a

Arbodienst moet gecertificeerd zijn

Arbo | 07-05-2019 | Arbodienst

Een werkgever moet een goed arbo- en verzuimbeleid voeren. Hij moet zich hierbij laten ondersteunen door een arbodienst. Deze arbodienst moe...

or

Bevoegdheden OR bij naleving Arbeidstijdenwet

OR | 14-11-2018 | Arbeidstijden

Het lukt de Nationale Politie al enige tijd niet om de Arbeidstijdenwet (ATW) na te leven. Wat kan de ondernemingsraad (OR) doen om ervoor t...

a

Het verschil: de maatwerkregeling en de vangnetregeling

Arbo | 25-05-2018 | Bedrijfsarts

De maatwerk- en vangnetregeling hebben één grote gemene deler: het is een manier voor de werkgever om deskundige ondersteuning bij de uitvoe...

a

Overzicht wijzigingen Arbowet voor werkgevers MKB

Arbo | 07-11-2017 | Arbowet

Door de gewijzigde Arbowet in juli 2017 moeten organisaties actie ondernemen om ervoor te zorgen dat zij nog aan de wettelijke verplichtinge...

or

OR heeft vetorecht op inkrimping vaderschapsverlof

OR | 02-08-2017 | Overeenstemmingsrecht

De ondernemingsraad (OR) heeft overeenstemmingsrecht op aanpassingen van het vaderschapsverlof die negatief uitpakken voor werknemers. De be...

or

Kleine lettertjes WOR: bevoegdheden OR in cao

OR | 14-06-2017 | Wet op de ondernemingsraden (WOR)

De wet op de ondernemingsraden (WOR) kent de OR adviesrecht en instemmingsrecht toe. De onderwerpen waarover de bestuurder advies of instemm...

a

Arboportaal brengt maatwerk en vangnet in beeld

Arbo | 04-10-2016 | Bedrijfsarts

Een nieuwe video op arboportaal.nl zet de verschillen op een rij tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling. Elke organisatie moet één...