Nieuws

a

Arbocommissie belangrijke partner voor arbobeleid

Arbo | 23-10-2020 | Ondernemingsraad

Arboprofessionals kunnen bij de uitvoering van het arbobeleid niet om de ondernemingsraad (OR) heen. Toch verloopt het contact niet altijd m...

a

Arbodienst moet gecertificeerd zijn

Arbo | 07-05-2019 | Arbodienst

Een werkgever moet een goed arbo- en verzuimbeleid voeren. Hij moet zich hierbij laten ondersteunen door een arbodienst. Deze arbodienst moe...

or

Bevoegdheden OR bij naleving Arbeidstijdenwet

OR | 14-11-2018 | Arbeidstijden

Het lukt de Nationale Politie al enige tijd niet om de Arbeidstijdenwet (ATW) na te leven. Wat kan de ondernemingsraad (OR) doen om ervoor t...

a

Het verschil: de maatwerkregeling en de vangnetregeling

Arbo | 25-05-2018 | Bedrijfsarts

De maatwerk- en vangnetregeling hebben één grote gemene deler: het is een manier voor de werkgever om deskundige ondersteuning bij de uitvoe...

a

Overzicht wijzigingen Arbowet voor werkgevers MKB

Arbo | 07-11-2017 | Arbowet

Door de gewijzigde Arbowet in juli 2017 moeten organisaties actie ondernemen om ervoor te zorgen dat zij nog aan de wettelijke verplichtinge...

or

Het verschil: overeenstemmingsrecht en instemmingsrecht

OR | 06-10-2017 | Overeenstemmingsrecht

In artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is vastgelegd op welke onderwerpen een ondernemingsraad instemmingsrecht heeft. Daarn...

or

OR heeft vetorecht op inkrimping vaderschapsverlof

OR | 02-08-2017 | Overeenstemmingsrecht

De ondernemingsraad (OR) heeft overeenstemmingsrecht op aanpassingen van het vaderschapsverlof die negatief uitpakken voor werknemers. De be...

or

Kleine lettertjes WOR: bevoegdheden OR in cao

OR | 14-06-2017 | Wet op de ondernemingsraden (WOR)

De wet op de ondernemingsraden (WOR) kent de OR adviesrecht en instemmingsrecht toe. De onderwerpen waarover de bestuurder advies of instemm...

a

Arboportaal brengt maatwerk en vangnet in beeld

Arbo | 04-10-2016 | Bedrijfsarts

Een nieuwe video op arboportaal.nl zet de verschillen op een rij tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling. Elke organisatie moet één...

a

Stijging arbokosten door nieuwe Arbowet

Arbo | 30-09-2016 | Arbowet

Als het goed is, gaat op 1 januari 2017 de nieuwe Arbowet in. Preventie wordt belangrijker, de ondernemingsraad krijgt meer te zeggen en er...