Nieuws

or

Instemmingsrecht OR: werktijd en vakantie

OR | 09-12-2022 | Instemmingsrecht

De OR heeft instemmingsrecht op arbeids- en rusttijden-, vakantie- en verlofregelingen binnen de organisatie. Wijzigingen in die regelingen...

or

Vetorecht OR is een sterk recht

OR | 08-08-2022 | Overeenstemmingsrecht OR

Het overeenstemmingsrecht geeft de ondernemingsraad (OR) een sterke onderhandelingspositie. Bereikt de bestuurder geen overeenstemming met d...

or

Het verschil: overeenstemmingsrecht en instemmingsrecht

OR | 13-10-2021 | Overeenstemmingsrecht OR

In artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is vastgelegd op welke onderwerpen een ondernemingsraad instemmingsrecht heeft. Daarn...

or

Belangrijke bevoegdheden van de ondernemingsraad

OR | 17-02-2021 | Wet op de ondernemingsraden (WOR)

De ondernemingsraad (OR) heeft als taak om de belangen te behartigen van zowel de achterban als de organisatie. De OR heeft hierbij allerlei...

a

Arbodienst moet gecertificeerd zijn

Arbo | 07-05-2019 | Arbodienst

Een werkgever moet een goed arbo- en verzuimbeleid voeren. Hij moet zich hierbij laten ondersteunen door een arbodienst. Deze arbodienst moe...

or

Bevoegdheden OR bij naleving Arbeidstijdenwet

OR | 14-11-2018 | Arbeidstijden

Het lukt de Nationale Politie al enige tijd niet om de Arbeidstijdenwet (ATW) na te leven. Wat kan de ondernemingsraad (OR) doen om ervoor t...

a

Het verschil: de maatwerkregeling en de vangnetregeling

Arbo | 25-05-2018 | Bedrijfsarts

De maatwerk- en vangnetregeling hebben één grote gemene deler: het is een manier voor de werkgever om deskundige ondersteuning bij de uitvoe...

a

Overzicht wijzigingen Arbowet voor werkgevers MKB

Arbo | 07-11-2017 | Arbowet

Door de gewijzigde Arbowet in juli 2017 moeten organisaties actie ondernemen om ervoor te zorgen dat zij nog aan de wettelijke verplichtinge...

or

OR heeft vetorecht op inkrimping vaderschapsverlof

OR | 02-08-2017 | Overeenstemmingsrecht OR

De ondernemingsraad (OR) heeft overeenstemmingsrecht op aanpassingen van het vaderschapsverlof die negatief uitpakken voor werknemers. De be...

or

Kleine lettertjes WOR: bevoegdheden OR in cao

OR | 14-06-2017 | Wet op de ondernemingsraden (WOR)

De wet op de ondernemingsraden (WOR) kent de OR adviesrecht en instemmingsrecht toe. De onderwerpen waarover de bestuurder advies of instemm...