Nieuws

or

OR bevordert de inspraak van werknemers

OR | 12-05-2023 | Werkwijze OR

Werknemers hebben via de OR inspraak in de organisatie. Maar werknemers moeten ook zoveel mogelijk de kans krijgen om hun stem direct te lat...

or

Adviesrecht OR in ondernemingsovereenkomst

OR | 21-04-2023 | Adviesrecht

Soms krijgt de ondernemingsraad (OR) van de bestuurder een adviesaanvraag voor een besluit waarvan hij de gevolgen nog niet goed kan overzie...

or

Eneco wint prijs voor medezeggenschap

OR | 25-11-2022 | Ondernemingsraad

Dit jaar gaat de prijs voor de organisatie met het beste overleg in de driehoek medezeggenschap, toezicht en bestuur naar NV Eneco. De Drieh...

or

Adviesrecht OR: aankondiging adviesaanvraag

OR | 02-05-2022 | Adviesrecht

Een adviesaanvraag mag niet uit de lucht komen vallen. Tijdens het zogeheten artikel 24-overleg moet de bestuurder de ondernemingsraad (OR)...

or

Als de ondernemingsraad een fout maakt…

OR | 22-04-2022 | Ondernemingsraad

Leden van de ondernemingsraad (OR) zijn ook maar mensen en ze gaan weleens de fout in. Toch kan een blunder van een OR-lid vanwege zijn vert...

or

Instemmingsrecht bij beloning (artikel 27, lid 1c WOR)

OR | 09-03-2022 | Instemmingsrecht

Een werkgever is verplicht om gelijkwaardige arbeid gelijkwaardig te belonen. De ondernemingsraad (OR) kan eraan bijdragen dat dit daadwerke...

or

Adviesrecht OR: overleg met de bestuurder

OR | 21-01-2022 | Adviesrecht

Na het ontvangen van de adviesaanvraag moeten de OR en de bestuurder minimaal één keer vergaderen over het voorgenomen besluit van de bestuu...

or

Sterkere relatie tussen bestuurder, commissaris en OR

OR | 20-12-2021 | Werkwijze OR

Een nauwe samenwerking tussen de bestuurder, toezichthouder en ondernemingsraad (OR) kan de organisatie veel voordelen opleveren. De Sociaal...

or

Rol OR bij overleg over strategisch besluit

OR | 08-12-2021 | Overlegrecht van de OR: artikel 24 WOR

De bestuurder moet de ondernemingsraad (OR) betrekken bij allerlei strategische besluiten. Zowel voor bestuurders als ondernemingsraden blij...

or

De kracht van een goed uitgewerkte OR-agenda

OR | 04-08-2021 | Werkwijze OR

Ondernemingsraden bepalen vooraf welke onderwerpen tijdens een vergadering ter tafel komen. Dat kan door enkel trefwoorden op volgorde te no...