Nieuws

or

OR moet alert zijn op signalen voor reorganisatie

OR | 09-02-2024 | Werkwijze OR

UWV signaleert een flinke toename van het aantal reorganisaties en ontslagrondes. Het aantal is weer op het niveau van vóór de coronacrisis....

or

Neem OR-reglement ook tussentijds onder de loep

OR | 05-02-2024 | Werkwijze OR

Veel ondernemingsraden kijken niet of nauwelijks om naar hun reglement. Pas als de verkiezingstijd nadert, halen ze het OR-reglement weer ui...

or

SER helpt met relatie OR en toezichthouder

OR | 02-02-2024 | Werkwijze OR

Een goede samenwerking tussen bestuurder, toezichthouder en OR is van belang voor het goed functioneren van de organisatie. Een handreiking...

or

Tips om betrokkenheid te organiseren

OR | 31-01-2024 | Werkwijze OR

In kleinere organisaties is de afstand tussen de bestuurder en de werknemers vaak zo klein dat betrokkenheid van medewerkers als een vanzelf...

or

Verschillende deskundigen voor één advies

OR | 22-12-2023 | Werkwijze OR

De ondernemingsraad (OR) heeft het recht om advies in te winnen bij een in- of externe deskundige. Dat is vastgelegd in artikel 16 van de We...

or

Taakverdeling tijdens de OR-vergadering

OR | 06-12-2023 | Werkwijze OR

Bij een OR-vergadering nemen de aanwezigen één van de volgende taakrollen in: voorzitter, notulist of deelnemer. Elke rol vereist andere vaa...

or

Winnaar medezeggenschap 2023 bekend

OR | 24-11-2023 | Werkwijze OR

Dit jaar is NXP Semiconductors Netherlands BV gekozen tot winnaar van strategisch overleg in de driehoek tussen toezicht, bestuur en medezeg...

or

OR heeft het recht om commissaris voor te dragen

OR | 08-11-2023 | Werkwijze OR

Een OR heeft natuurlijk altijd de mogelijkheid om commissarissen aan te bevelen. Maar vaak hoeft de zittende RvC daar niets mee te doen. Bij...

or

Vragen over: de startende OR

OR | 16-10-2023 | Werkwijze OR

Een gloednieuw ingestelde ondernemingsraad (OR) binnen een organisatie of een nieuw verkozen OR heeft een aantal zaken te doen om het OR-wer...

or

Deskundigheid buiten de deur zoeken

OR | 06-10-2023 | Rechten van de OR

Een ondernemingsraad (OR) krijgt met uiteenlopende en vaak ook heel specialistische zaken te maken en heeft daarvoor niet altijd de benodigd...