Nieuws

or

OR mag OR-verkiezingen niet zomaar uitstellen

OR | 25-09-2023 | OR-verkiezingen

Formeel gezien mag een OR de OR-verkiezingen niet zomaar uitstellen. Zelfs niet als de OR iedereen – dus ook de vakbonden die recht hebben o...

or

De OR heeft altijd bevoegdheden

OR | 15-09-2023 | Rechten van de OR

In de Wet op de ondernemingsraden staat welke bevoegdheden een OR heeft en in welke situaties. Veel raden concentreren zich daarbij op het a...

or

OR kan angstcultuur ombuigen

OR | 28-08-2023 | Werkwijze OR

De ondernemingsraad (OR) is bij uitstek een partij die een verandering kan realiseren in een organisatie waarin een angstcultuur heerst. De...

or

Vergaderopstelling beïnvloedt verloop vergadering

OR | 25-08-2023 | Werkwijze OR

De vergaderopstelling beïnvloedt de manier waarop een vergadering verloopt. Altijd in dezelfde opstelling vergaderen is niet effectief; de v...

or

Wees kritisch op onderzoeksresultaten ongewenst gedrag!

OR | 11-08-2023 | Werkwijze OR

Integriteitsonderzoeken, zoals onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag, zijn volgens hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries onbetrouwba...

or

Wat als leidinggevende OR-lidmaatschap verbiedt?

OR | 24-07-2023 | Werkwijze OR

Sommige leidinggevenden denken dat ze zich overal mee mogen bemoeien, maar er zijn grenzen. Over de beslissing of een werknemer wel of niet...

or

OR op maat met de ondernemingsovereenkomst

OR | 21-07-2023 | Werkwijze OR

Elke OR ontleent zijn rechten aan de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Toch vult de WOR niet alles voor de OR in: over sommige zaken kan de...

or

Voor wie maakt de OR het OR-jaarverslag?

OR | 26-06-2023 | Werkwijze OR

De ondernemingsraad (OR) is verplicht om elk jaar een jaarverslag op te stellen. Ook al gaat daar voor OR-leden aardig wat tijd in zitten, d...

or

OR bevordert de inspraak van werknemers

OR | 12-05-2023 | Werkwijze OR

Werknemers hebben via de OR inspraak in de organisatie. Maar werknemers moeten ook zoveel mogelijk de kans krijgen om hun stem direct te lat...

or

Inhoud definitief OR-reglement deels wettelijk bepaald

OR | 10-05-2023 | Werkwijze OR

Voor het vaststellen van het OR-reglement gelden een aantal regels. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Naast verp...