Nieuws

or

SER wil jongeren meer betrekken bij medezeggenschap

OR | 02-09-2019 | Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is het klankbord van de organisatie. Daarom is het goed als de leden afkomstig zijn van verschillende afdelingen en...

or

Afwijken van de WOR? Soms mag dat!

OR | 21-08-2019 | Wet op de ondernemingsraden (WOR)

De Wet op ondernemingsraden (WOR) beschrijft de taken en bevoegdheden van de ondernemingsraad (OR). Voor de uitvoering van het OR-werk in de...

or

OR brengt slecht nieuws aan werkgever en achterban

OR | 19-08-2019 | Ondernemingsraad

Het is niet leuk om slecht nieuws te brengen. Moet de OR bijvoorbeeld aan de bestuurder laten weten niet in te stemmen met een voorgenomen p...

or

Notulen van de OR: uitgebreid of beknopt verslag?

OR | 12-08-2019 | Ondernemingsraad

Notuleren is een vak apart; het vergt de nodige vaardigheden. De ondernemingsraad (OR) moet zich er wel iets in verdiepen, want de raad heef...

or

De bestuurder rapporteert: de jaarrekening

OR | 08-07-2019 | Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) heeft recht op informatie over het financiële reilen en zeilen van de organisatie: de jaarrekening is hierbij van b...

or

Ontheffing van verplichte OR soms mogelijk

OR | 28-06-2019 | Ondernemingsraad

Organisaties met 50 of meer werknemers moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Dit is wettelijk verplicht. In sommige situaties is de medez...

or

Rapporteren aan de organisatie: het OR-jaarverslag

OR | 24-06-2019 | Ondernemingsraad

Het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) is een belangrijk middel om de resultaten van de inspanningen van de OR aan de organisatie te r...

or

OR moet regelmatig rapporteren aan achterban

OR | 12-06-2019 | Achterban van de OR

Het rapporteren aan de achterban is wettelijk vastgelegd. De ondernemingsraad (OR) moet volgens de Wet op de ondernemingsraden de agenda van...

or

Goed rapporteren is noodzakelijk voor OR

OR | 27-05-2019 | Zakelijke communicatie

De ondernemingsraad (OR) rapporteert regelmatig aan de achterban over de onderwerpen die de raad bezighouden. Aan de andere kant ontvangt de...

or

Kan werknemer OR-lid blijven tijdens een jaar verlof?

OR | 24-05-2019 | Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Een lid van de ondernemingsraad moet 'werkzaam in de onderneming' zijn. Het spreekt voor zich dat daar geen sprake meer van is als een werkn...