Nieuws

or

Akkoord bestuurder nodig voor instellen OR-commissie

OR | 08-11-2021 | Werkwijze OR

De ondernemingsraad (OR) kan voor bepaalde onderdelen van het OR-werk een commissie instellen. Met een commissie kan de OR zijn capaciteit u...

or

Kengetallen bieden OR inzicht in trends organisatie

OR | 22-10-2021 | Werkwijze OR

Voor de ondernemingsraad (OR) is het van belang om zowel de financiële positie als de sociale situatie van de organisatie goed te kennen. Ke...

or

OR moet alert zijn bij gebruik Artificial Intelligence

OR | 15-10-2021 | Werkwijze OR

Steeds meer organisaties in Nederland maken gebruik van Artificial Intelligence (AI). Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de...

or

Geheimhoudingsplicht maakt OR niet monddood

OR | 17-09-2021 | Werkwijze OR

Hoewel een ondernemingsraad (OR) te maken kan krijgen met opgelegde geheimhouding, betekent dit nog niet dat de OR monddood is. De OR kan cr...

or

Wijziging WOR door Verzamelwet SZW 2022

OR | 01-09-2021 | Werkwijze OR

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het wetsvoorstel voor de Verzamelwet SZW 2022 ingediend bij de Tweede Kamer...

or

OR moet tekens aan de wand signaleren en bespreken

OR | 11-08-2021 | Werkwijze OR

Niet alleen de bestuurder heeft de plicht om de ondernemingsraad (OR) tijdig te informeren en te betrekken bij relevante ontwikkelingen, de...

or

De kracht van een goed uitgewerkte OR-agenda

OR | 04-08-2021 | Werkwijze OR

Ondernemingsraden bepalen vooraf welke onderwerpen tijdens een vergadering ter tafel komen. Dat kan door enkel trefwoorden op volgorde te no...

or

Welke OR-commissies zijn er en wat zijn hun taken?

OR | 02-08-2021 | Werkwijze OR

De ondernemingsraad (OR) mag ook niet-leden betrekken bij het OR-werk. Bijvoorbeeld omdat de OR dan efficiënter kan werken of meer expertise...

or

OR stapt per direct op vanwege angstcultuur

OR | 21-07-2021 | Werkwijze OR

Per direct opstappen vanwege de heersende angstcultuur in de organisatie. Het is een noodgreep van de ondernemingsraad (OR) van stoffenfabri...

or

IntegriteitsWijzer HvK is handig hulpmiddel voor de OR

OR | 09-07-2021 | Werkwijze OR

Het Huis voor Klokkenluiders (HvK) heeft onlangs een tool gelanceerd die aangeeft in hoeverre het integriteitsbeleid van de organisatie vols...