Nieuws

bv

Drempelbedragen voor overheidsaanbestedingen dalen

Ondernemen | 02-12-2019 | Aanbestedingen

De drempelbedragen voor Europese aanbestedingen gaan met ingang van 2020 omlaag. Komt een overheidsopdracht boven deze grensbedragen, dan mo...

bv

Vragen over: meedoen aan overheidsaanbestedingen

Ondernemen | 22-11-2019 | Aanbestedingen

Overheden kopen jaarlijks voor miljarden aan spullen en diensten in. Van gummetjes tot bruggen. De ondernemer die een voet tussen de deur we...

bv

Meer aandacht voor klachten over aanbesteding

Ondernemen | 13-11-2019 | Aanbestedingen

Het kabinet neemt extra maatregelen om ervoor te zorgen dat de klachtenregelingen bij aanbestedingen verbeteren. Dit houdt onder meer in dat...

bv

Gedragsverandering nodig voor betere aanbestedingen

Ondernemen | 09-09-2019 | Aanbestedingen

Niets minder dan een gedragsverandering moet er de komende jaren plaatsvinden in aanbestedingsland. Aanbestedende diensten, ondernemers en a...

bv

Rechter verbiedt verleggen van aanbestede opdracht

Ondernemen | 10-07-2019 | Aanbestedingen

Overheden die een klus in de markt zetten kunnen met de winnaar van de aanbesteding een raamovereenkomst sluiten. Maar deelopdrachten binnen...

bv

Aanbesteder hoeft niet altijd te wachten op rechter

Ondernemen | 26-06-2019 | Aanbestedingen

Ondernemingen die buiten de boot vallen bij een overheidsaanbesteding kunnen dat nog aanvechten bij de rechter. En ze kunnen eventueel ook n...

bv

Mkb moet beter op de kaart in Europa

Ondernemen | 06-05-2019 | Aanbestedingen

Met de Europese verkiezingen in aantocht hebben Nederlandse ondernemersorganisaties ook hun wensenlijstje ingeleverd. Hoog op dat lijstje: h...

fa

Hoge inschrijfkosten bij deelnemen aan aanbesteding vergoed

Financiële administratie | 23-10-2018 | Aanbestedingen

Ondernemingen die hoge kosten hebben gemaakt bij de inschrijving op een aanbesteding maar de opdracht niet gegund krijgen, moeten aanspraak...

fa

E-factureren aan de overheid wordt verplicht

Financiële administratie | 04-10-2018 | Aanbestedingen

Ondernemingen die opdrachten voor overheden doen, kunnen het verzoek krijgen om vanaf 18 april 2019 hun factuur elektronisch in te dienen. D...

bv

Beter aanbesteden: contact met de markt wél toegestaan

Ondernemen | 02-08-2018 | Aanbestedingen

Er leven heel wat spookverhalen over de communicatie met marktpartijen in verschillende fases van het aanbestedingsproces. Radiostilte lijkt...