Nieuws

bv

Aanbesteding straks opgeschort bij klacht ondernemer

Ondernemen | 17-02-2021 | Aanbestedingen

Het kabinet wil met een reeks maatregelen meer zekerheid geven aan ondernemers die meedoen aan overheidsaanbestedingen. Zo komt er een verpl...

bv

Aanbestedingen wijzigen in coronatijd?

Ondernemen | 02-12-2020 | Aanbestedingen

Overheden proberen in deze coronatijden zo veel mogelijk aanbestedingen door te zetten, om het bedrijfsleven aan de broodnodige opdrachten t...

f

Compensatie voor kosten digitale sleutel eHerkenning

Fiscaal | 03-11-2020 | Contact met de Belastingdienst

De overheid compenseert belastingplichtigen voor de kosten van het digitale inlogmiddel eHerkenning. Zo kan een groep ondernemingen vanaf nu...

bv

Oproep aan gemeenten: coulance voor mkb

Ondernemen | 07-10-2020 | Bedrijfshuisvesting

Ondernemersorganisatie MKB-Nederland roept gemeenten op om in de voortrazende coronacrisis nadrukkelijk oog te houden voor lokale ondernemer...

bv

Drempelbedragen voor overheidsaanbestedingen dalen

Ondernemen | 02-12-2019 | Aanbestedingen

De drempelbedragen voor Europese aanbestedingen gaan met ingang van 2020 omlaag. Komt een overheidsopdracht boven deze grensbedragen, dan mo...

bv

Vragen over: meedoen aan overheidsaanbestedingen

Ondernemen | 22-11-2019 | Aanbestedingen

Overheden kopen jaarlijks voor miljarden aan spullen en diensten in. Van gummetjes tot bruggen. De ondernemer die een voet tussen de deur we...

bv

Meer aandacht voor klachten over aanbesteding

Ondernemen | 13-11-2019 | Aanbestedingen

Het kabinet neemt extra maatregelen om ervoor te zorgen dat de klachtenregelingen bij aanbestedingen verbeteren. Dit houdt onder meer in dat...

bv

Gedragsverandering nodig voor betere aanbestedingen

Ondernemen | 09-09-2019 | Aanbestedingen

Niets minder dan een gedragsverandering moet er de komende jaren plaatsvinden in aanbestedingsland. Aanbestedende diensten, ondernemers en a...

bv

Rechter verbiedt verleggen van aanbestede opdracht

Ondernemen | 10-07-2019 | Aanbestedingen

Overheden die een klus in de markt zetten kunnen met de winnaar van de aanbesteding een raamovereenkomst sluiten. Maar deelopdrachten binnen...

bv

Aanbesteder hoeft niet altijd te wachten op rechter

Ondernemen | 26-06-2019 | Aanbestedingen

Ondernemingen die buiten de boot vallen bij een overheidsaanbesteding kunnen dat nog aanvechten bij de rechter. En ze kunnen eventueel ook n...