Nieuws

fa

Leveranciers opnemen in het bedrijfscontinuïteitsplan

Financiële administratie | 22-04-2022 | Bedrijfscontinuïteit

In een bedrijfscontinuïteitsplan neemt elke organisatie eerst de eigen risico’s op. Hoe zit het met kritieke kennisposten binnen de organisa...

fa

Geld besparen met goed crediteurenbeheer

Financiële administratie | 21-01-2022 | Crediteuren

In tijden van de coronapandemie staat bij veel organisaties het woord ‘besparen’ hoog op de agenda. Vaak richt de blik zich dan als eerste o...

fa

Verschillende scenario’s bij een bedrijfsoverdracht

Financiële administratie | 19-11-2021 | Bedrijfsoverdracht

Door de coronapandemie zijn sommige ondernemers tot het besluit gekomen om hun onderneming over te dragen. Dat kan binnen familieverband pla...

bv

Evaluatie van fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen

Ondernemen | 18-06-2021 | Bedrijfsoverdracht

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft gereageerd op een motie van de Tweede Kamer waarin is gevraagd in kaart te b...

fa

Neem bedrijfsmiddelen op in het bedrijfscontinuïteitsplan

Financiële administratie | 07-05-2021 | Bedrijfscontinuïteit

Hoewel organisaties nog steeds gebruikmaken van steunpakketten, komt aan dat aanbod een keer een eind. Voor organisaties is het belangrijk o...

fa

Vragenlijst nieuw instrument voor cyberrisico onderneming

Financiële administratie | 15-01-2021 | Cybersecurity

In juni 2020 bleek dat 22% van de mkb-ondernemingen in 2019 slachtoffer is geworden van cybercriminaliteit. Het is voor met name kleine onde...

fa

Wat hangt ondernemers komend jaar boven het hoofd?

Financiële administratie | 17-08-2020 | Facturen

De 3 grootste uitdagingen in de komende 12 maanden voor ondernemingen zijn een gebrek aan aanvragen (25%), stijgende algemene kosten (18%) e...

mt

Wees voorbereid op uitval van thuiswerksoftware

Management | 08-04-2020 | Thuiswerken

Het is van groot belang dat de thuiswerksoftware die werknemers gebruiken in deze periode beschikbaar blijft. De uitval van thuiswerksoftwar...

f

Problemen bij fiscus gaan nog wel even duren

Fiscaal | 20-05-2019 | Contact met de Belastingdienst

Uit onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat de Belastingdienst nog lang niet alle problemen heeft verholpen. En het zal ook nog wel even dure...

o

AVG: Back-up met persoonsgegevens schept speciale situatie

Officemanagement | 13-11-2018 | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Onder de AVG mag een klant of betrokkene een verwijderingsverzoek doen. Honoreren van dit verzoek kan tot nieuwe vragen leiden, want is uw o...