Nieuws

bv

Betaling na aanvragen faillissement niet onrechtmatig

Ondernemen | 22-01-2020 | Faillissement

Een bestuurder kan persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden van een failliete onderneming. Bijvoorbeeld als hij sommige bevriende schuld...

bv

In bv blijven of toch maar terug naar de eenmanszaak?

Ondernemen | 02-10-2019 | Vennootschapsbelasting (VPB)

Iemand die nu zijn onderneming in de vorm van een bv voert kan er heel snel achter zijn of dit financieel en fiscaal nog wel de meest voorde...

bv

'Ik kón wel betalen maar wilde niet' overtuigt hof niet

Ondernemen | 11-09-2019 | Bestuurdersaansprakelijkheid

Een onderneming die de belastingen niet meer kan voldoen, moet dat snel melden bij de Belastingdienst. Gebeurt dat niet op tijd, dan kan een...

f

BTW-factuur was 'niet te missen', bestuurder aansprakelijk

Fiscaal | 09-04-2019 | Bestuurdersaansprakelijkheid

De Belastingdienst kan bestuurders laten opdraaien voor een belastingschuld van hun onderneming. Als zij echter aantonen dat de schuld niet...

bv

Rechter keurt hoofdelijke aansprakelijkheid ACM-boetes af

Ondernemen | 04-03-2019 | Bestuurdersaansprakelijkheid

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt kan boetes opleggen aan ondernemingen die de rechten van consumenten met voeten treden. In een r...

bv

'Tussenschuiven' persoonlijke bv voorkomt dienstverband

Ondernemen | 25-02-2019 | Bestuurdersaansprakelijkheid

Constructies waarbij bestuurders werk doen voor een onderneming via een persoonlijke holding komen vaak voor. Als de inspecteur kan aantonen...

bv

Bestuurder kan aansprakelijkheid bij faillissement vermijden

Ondernemen | 13-02-2019 | Faillissement

Een bestuurder van een failliete onderneming kan aansprakelijk zijn voor belastingschulden of een gat in de kas. Maar dan moet de curator we...

bv

Bestuurder moest betalingsonmacht melden ondanks gevulde kas

Ondernemen | 12-09-2018 | Bestuurdersaansprakelijkheid

Het enkele feit dat een bv voldoende geld in kas heeft om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, wil nog niet zeggen dat geen sprake i...

bv

Selectieve betaling schuldeisers kost bestuurder geld

Ondernemen | 28-08-2018 | Bestuurdersaansprakelijkheid

Een bv mag doorgaans zelf kiezen welke schuldeiser het eerst geld krijgt. Maar zodra er een faillissement in zicht komt, vervalt die vrijbli...

bv

Ex-bestuurder moet kennelijk onbehoorlijk bestuur weerleggen

Ondernemen | 20-06-2018 | Bestuurdersaansprakelijkheid

Op basis van de Invorderingswet is een ex-bestuurder aansprakelijk voor belastingschulden die onder zijn bestuur ontstaan zijn. Hoewel een e...