Nieuws

bv

Onbehoorlijke bestuurder moet kunnen kiezen

Ondernemen | 10-04-2017 | Bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder kan alleen 'kennelijk onbehoorlijk bestuur' worden aangerekend als die bestuurder zelf ook invloed had op het verloop van de...

f

Bv en bestuurder beide straf voor zelfde delict

Fiscaal | 10-04-2017 | Bestuurdersaansprakelijkheid

Er mag zowel aan een bv als aan de bestuurder van die bv een straf worden opgelegd omdat de BTW niet is betaald. De regel dat iemand niet tw...

bv

Hof ziet niets in 'vergeetrecht' bestuurder

Ondernemen | 21-03-2017 | Bestuurdersaansprakelijkheid

Zoekmachines kennen inmiddels een ‘vergeetrecht’, ofwel het recht om vervelende informatie uit de machine te laten verwijderen. Maar voor in...

bv

Bestuurder aansprakelijk door KvK-registratie?

Ondernemen | 22-02-2017 | Bestuurdersaansprakelijkheid

Als een belastingkantoor een bestuurder van een onderneming aansprakelijk wil stellen voor niet-betaalde belasting, dan zal hij moeten bewij...

f

Dubbele straf voor fiscaal vergrijp mag

Fiscaal | 24-01-2017 | Bestuurdersaansprakelijkheid

Er mag zowel aan een bv als aan de bestuurder van die bv een straf worden opgelegd omdat de BTW niet is betaald. De regel dat iemand niet tw...

bv

Due diligence-onderzoek: geen lijk uit de kast

Ondernemen | 03-01-2017 | Bestuurdersaansprakelijkheid

Wilt u een andere onderneming overnemen, dan is het verstandig om een due diligence-onderzoek te verrichten. Zo’n onderzoek heeft meerdere d...

bv

Meer fraude bij faillissementen in 2015

Ondernemen | 13-12-2016 | Fraude

Schuldeisers worden bij een faillissement steeds vaker onrechtmatig benadeeld. In 2015 ging het om 30% van de afgeronde faillissementen. In...

bv

Dga toch aansprakelijk ondanks bijstortingen

Ondernemen | 06-12-2016 | Bestuurdersaansprakelijkheid

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) komt niet onder de bestuurdersaansprakelijkheid voor belastingschulden van zijn bv uit door een paar...

bv

Opgeheven bv mag ook bezwaar maken

Ondernemen | 01-11-2016 | Bezwaar en beroep

Volgens Gerechtshof Den Haag is het mogelijk om namens een al opgeheven onderneming bezwaar te maken tegen een naheffingsaanslag die stamt u...

bv

Dga moet opvolger goed doorlichten

Ondernemen | 26-09-2016 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Een verkopende directeur-grootaandeelhouder (dga) kan aansprakelijk worden gesteld voor schulden die door de opvolgende bestuurder zijn gema...