Nieuws

f

Bij bezwaar per mail moet fiscus herstelkans bieden

Fiscaal | 19-04-2021 | Contact met de Belastingdienst

Een belastingplichtige die een bezwaar per mail indient bij de Belastingdienst moet van de fiscus de mogelijkheid krijgen om het bezwaar als...

f

Massaalbezwaarprocedure voor bezwaren box 3 IB 2020

Fiscaal | 29-03-2021 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

De bezwaarschriften die belastingplichtigen indienen tegen de box 3-heffing over 2020 heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën weer aa...

f

Gifbeker Belastingdienst raakt maar voller en voller

Fiscaal | 15-03-2021 | Contact met de Belastingdienst

Vanuit het ministerie van Financiën is een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin alle wetten en besluiten zijn opgenomen die de Belastin...

fa

Nieuwe tarieven griffierechten bekend

Financiële administratie | 11-12-2020 | Tarieven 2021

Per 1 januari 2021 worden de griffierechten geïndexeerd. Organisaties krijgen dus volgend jaar te maken met iets hogere griffierechten en ve...

f

Inkomen boven armoedegrens, dan box 3-heffing betalen

Fiscaal | 05-10-2020 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Het gerechtshof in Amsterdam heeft aangegeven dat de box 3-heffing over 2017 geen buitensporige en onevenredig zware last is als de belastin...

f

Actie ondernemen als afhandeling bezwaar te lang duurt

Fiscaal | 13-08-2020 | Bezwaar en beroep

Belastingplichtigen die een bezwaar hebben ingediend waarop de inspecteur maar geen antwoord stuurt kunnen tegen het niet op tijd nemen van...

f

Beroep instellen via e-mail mist doel

Fiscaal | 27-07-2020 | Bezwaar en beroep

Belastingplichtigen kunnen bij de rechter in beroep gaan tegen een besluit van de Belastingdienst. In zo’n geval doen zij er wel goed aan om...

s

Controleer beschikking voor LIV en LKV over 2019 goed!

Salarisadministratie | 13-07-2020 | LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers krijgen uiterlijk 31 juli 2020 een beschikking van de Belastingdienst waarin staat hoeveel lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkos...

f

Ook voor box 3-heffing 2019 massaalbezwaarprocedure

Fiscaal | 30-04-2020 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft aangegeven dat ook de bezwaren tegen de box 3-heffing over 2019 aangewezen worden als massaal...

f

Onderbouwing BTW-fraude schiet tekort

Fiscaal | 28-01-2020 | Aangifte BTW

Een autohandelaar die een fikse naheffingsaanslag kreeg vanwege vermeende BTW-fraude, is nog langer gerechtelijk onder de pannen. Het gerech...