Nieuws

f

Armlastige dga loopt aftrek borgstellingsverlies mis

Fiscaal | 10-12-2019 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan borg staan voor zijn eigen bv. Als die bv failliet gaat, en de dga moet de bank een bedrag betale...

bv

Fiscale eenheid verbreken en winst uitdelen vóór 2020?

Ondernemen | 27-11-2019 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Het jaar 2019 loopt alweer bijna op zijn einde. Maar vóór de oliebollen op tafel komen is er misschien nog wel fiscaal voordeel te halen. Bi...

bv

Dga heeft loon nooit ontvangen, maar wel 'genoten'

Ondernemen | 11-11-2019 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) hoort van zijn eigen bv een salaris te krijgen. Als de onderneming krap bij kas zit en dat loon niet...

bv

Afwijken van rekenrente stamrecht-bv is er niet bij

Ondernemen | 17-06-2019 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

De wet schrijft een vaste rekenrente voor bij de waardering van een stamrecht. Een verschil tussen die rente en de geldende rente in de mark...

bv

Contract met 'dit is geen arbeidscontract' helpt dga niet

Ondernemen | 27-03-2019 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) werkt voor de eigen bv, maar wil vaak voorkomen dat hij een dienstbetrekking heeft met die bv. Want d...

bv

Schuld aan bv in rekening-courant verrekenen met loon dga?

Ondernemen | 18-02-2019 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Voor de vraag of een werknemer belasting verschuldigd is over een bedrag, is van belang of dat bedrag 'vorderbaar en inbaar' is. Dat is best...

bv

Boete om gehannes met stamrecht-bv

Ondernemen | 23-01-2019 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Een stamrecht-bv houdt de Belastingdienst nog even weg bij bijvoorbeeld een ontslagvergoeding. Maar het blijft opletten geblazen, zo ondervo...

bv

Overhevelen pensioen naar bv kan duur grapje zijn

Ondernemen | 09-01-2019 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Directeuren-grootaandeelhouders (dga's) die schuiven met hun opgebouwde pensioenpotjes doen er goed aan om voorzichtig te zijn. Anders riske...

bv

Vragen over: zakelijke voorwaarden aan een lening

Ondernemen | 17-08-2018 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Een bv met een goedgevulde rekening is nooit weg. Maar soms wil de directeur-grootaandeelhouder (dga) dat geld privé gebruiken, bijvoorbeeld...

bv

Alarm om te lege kassen stamrecht-bv's

Ondernemen | 03-04-2018 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Vele eigenaren van stamrecht-bv's dreigen in de problemen te komen met de belastingheffing. Zij hebben geld uit de stamrecht-bv gehaald zond...