Nieuws

f

Altijd onderzoek doen als BTW-nummer ontbreekt

Fiscaal | 05-09-2019 | Aangifte BTW

Een BTW-ondernemer die een factuur ontvangt waarop geen BTW-identificatienummer is vermeld, moet daar onderzoek naar doen. Er kan dan nameli...

bv

Afkoop dga-pensioen: let op afdracht loonheffingen

Ondernemen | 14-08-2019 | Pensioen in eigen beheer

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan zijn pensioen in eigen beheer in één keer afkopen. Maar dan moet de bv daarvan wel aangifte doen...

f

Gebonden aan vaststellingsovereenkomst met de fiscus?

Fiscaal | 12-08-2019 | Contact met de Belastingdienst

Een belastingplichtige kan met de inspecteur een vaststellingsovereenkomst sluiten. Daar wordt dan in vastgelegd hoe een belastinggeschil af...

bv

Register kan 270.000 Nederlandse UBO's raken

Ondernemen | 24-07-2019 | Familiebedrijven

De voorlichting over het komende 'UBO-register' mag nog wel een tandje beter. Daarvoor waarschuwen onderzoekers van Nyenrode Business Univer...

bv

Afwaardering omvangrijke lening gaat niet door

Ondernemen | 08-07-2019 | Financiering

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) leent via zijn eigen bv geld aan de onderneming van zijn zoon. Maar als de bv een deel van de lening...

bv

Lager gebruikelijk loon voor 'eenvoudig werk'

Ondernemen | 19-06-2019 | Gebruikelijk loon

Directeuren-grootaandeelhouders (dga's) proberen regelmatig rechters er van te overtuigen dat zij terecht een lager 'gebruikelijk loon' krij...

bv

Afwijken van rekenrente stamrecht-bv is er niet bij

Ondernemen | 17-06-2019 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

De wet schrijft een vaste rekenrente voor bij de waardering van een stamrecht. Een verschil tussen die rente en de geldende rente in de mark...

bv

UBO leidt tot inbreuk op privacy betrokkenen

Ondernemen | 03-06-2019 | Familiebedrijven

In de Tweede Kamer is onlangs gesproken over het wetsvoorstel tot implementatie van het UBO-register. Vooral de openbaarheid van de UBO-gege...

bv

Compensatie transitievergoeding bij stoppen onderneming

Ondernemen | 29-05-2019 | Transitievergoeding

Werkgevers zijn ook een transitievergoeding verschuldigd als de onderneming haar deuren moet sluiten door pensionering, ziekte of overlijden...

bv

Zo werkt het jaarlijks oprenten van dga-pensioen

Ondernemen | 22-05-2019 | Pensioen in eigen beheer

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die hun pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting omzetten, mogen die jaarlijks ophogen m...