Nieuws

bv

Pensioen dga niet uitbetaald, maar wél belast

Ondernemen | 11-06-2021 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) probeerde de rechter ervan te overtuigen dat zijn pensioenaanspraak niet uitbetaald was en daarom ont...

bv

Kabinet blijft bij start aanpak hoge bv-schuld in 2023

Ondernemen | 04-06-2021 | Aanmerkelijk belang (box 2)

Het kabinet is niet van plan om de aanpak van al te hoge schulden van directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) bij hun eigen bv’s verder naar...

bv

Vastgoed is privé-investering dga en geen aftrekpost bv

Ondernemen | 17-05-2021 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Een bv kan een waardedaling van een vordering vaak aftrekken van de winst. Maar dan moet wel heel duidelijk zijn dat het een vordering is va...

bv

Gebruikelijk loon dga blijft voer voor discussie

Ondernemen | 10-05-2021 | Gebruikelijk loon

Het ‘gebruikelijk loon’ dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) hoort te krijgen voor zijn werk blijft een terugkerend twistpunt in de re...

bv

Streep door afwaardering ‘oneindige’ borgstelling dga

Ondernemen | 03-05-2021 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) die op moet draaien voor een borgstelling kan die betaling zelf weer in mindering brengen op zijn ink...

f

Bestuurder niet automatisch aansprakelijk voor boetes

Fiscaal | 03-05-2021 | Bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder van een bv hoeft niet automatisch ook aansprakelijk te zijn voor de boetes die de bv krijgt opgelegd omdat de belastingen nie...

bv

Ex-partner hoeft afkoopsom pensioen niet te delen

Ondernemen | 19-04-2021 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Twee ex-echtelieden mogen allebei de opbrengst van de afkoop van hun eigen pensioen in eigen beheer houden. Die afkoopsommen hoeven niet als...

bv

Gebruikelijk loon niet tijdsevenredig toepassen

Ondernemen | 01-04-2021 | Gebruikelijk loon

Bij het bepalen van het gebruikelijk loon hoeft de Belastingdienst er geen rekening mee te houden dat de directeur-grootaandeelhouder (dga)...

bv

Gebruikelijk loon dga onder het minimumloon

Ondernemen | 15-03-2021 | Gebruikelijk loon

Dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) een ‘goed verhaal’ moet hebben bij het vaststellen van zijn gebruikelijk loon, bewijst een uitspr...

bv

VVD vraagt om ‘herbezinning’ bij aanpak hoge bv-schuld

Ondernemen | 03-02-2021 | Aanmerkelijk belang (box 2)

De Tweede Kamer is nog niet tevreden met de antwoorden van het kabinet over het wetsvoorstel dat hoge bv-schulden aanpakt. Zo vragen VVD en...