Nieuws

fa

Nog € 14,14 miljoen in de pot van de SEBA-subsidie

Financiële administratie | 02-06-2023 | Duurzaam ondernemen

Met de subsidies wil de overheid elektrisch rijden een zetje geven, en mkb’ers helpen op weg naar klimaatneutraal ondernemen. Ondernemers ku...

fa

In 2022 veel gebruikgemaakt van de MIA en Vamil

Financiële administratie | 26-05-2023 | Investeren

Met de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil), kan een organisatie fiscaal voordelig i...

hr

Handreiking helpt werkgevers met CO2-rapportage in 2024

HR | 25-05-2023 | Duurzaam ondernemen

Organisaties met 100 werknemers of meer zijn vanaf 1 januari 2024 verplicht jaarlijks te rapporteren over het zakelijke verkeer en woon-werk...

or

Voorkom ongelijkheid bij groene arbeidsvoorwaarden

OR | 22-05-2023 | Arbeidsvoorwaarden

Groene arbeidsvoorwaarden winnen snel aan populariteit. De werkgever moet voorkomen dat hierdoor een klimaatkloof in de organisatie ontstaat...

bv

Europa wil meer actie tegen valse duurzame claims

Ondernemen | 19-05-2023 | Duurzaam ondernemen

De Europese Unie heeft strengere regels in de maak tegen oneigenlijke duurzaamheidsclaims van ondernemingen. Zeggen dat een product of diens...

bv

Familiebedrijf wil stappen zetten met digitalisering

Ondernemen | 12-05-2023 | Familiebedrijven

Veel familiebedrijven vinden hun digitale vaardigheden nog onder de maat en willen op dat gebied een tandje bijzetten, blijkt uit een wereld...

fa

In 2022 € 12 miljard SDE++ voor duurzame projecten

Financiële administratie | 05-05-2023 | Innovatie

In 2022 is € 12 miljard toegekend aan projecten voor duurzame energie. Duurzame energie is een steeds belangrijker speerpunt van de overheid...

bv

Klimaatplannen: meer subsidies dan belastingverhogingen

Ondernemen | 28-04-2023 | Duurzaam ondernemen

Het kabinet heeft een pakket maatregelen samengesteld om het Nederlandse doel voor uitstootreductie in 2030 te kunnen halen. De grootste bij...

fa

AFM: grote stappen nodig voor duurzaamheidsrichtlijn

Financiële administratie | 25-04-2023 | Duurzaam ondernemen

Voor sommige ondernemingen treedt met ingang van boekjaar 2024 de EU-richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werkin...

bv

Europa hangt prijskaartje aan CO2-uitstoot

Ondernemen | 24-04-2023 | Duurzaam ondernemen

De Europese Unie zet de komende tijd nadrukkelijker een prijs op de uitstoot van CO2. De bijbehorende maatregelen raken niet alleen de vervu...