Nieuws

bv

Borgsteller vrijuit omdat toestemming partner ontbreekt

Ondernemen | 20-01-2021 | Financiering

Ondernemers kunnen zich borgstellen voor een lening van hun onderneming. Maar als zo’n borgstelling buiten de ‘normale bedrijfsvoering’ valt...

fa

Uitzonderlijk laag aantal faillissementen in 2020

Financiële administratie | 12-01-2021 | Faillissement

Afgelopen jaar werden ongeveer 3.900 organisaties, ondernemingen en individuen failliet verklaard, blijkt uit cijfers van de Raad voor de re...

bv

Dga mag geen voorziening vormen voor borgstelling

Ondernemen | 06-01-2021 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan zelf borg staan voor leningen aan zijn bv. Als de dga de borg moet ophoesten, kan hij voor die be...

fa

Vragen over: beslaglegging privé en zakelijk vermogen

Financiële administratie | 22-12-2020 | Faillissement

Bij een faillissement wordt beslag gelegd op het zakelijk vermogen van een organisatie om zo schulden te kunnen afbetalen. In sommige gevall...

fa

De WHOA biedt uitkomst bij naderend faillissement

Financiële administratie | 18-12-2020 | Faillissement

Het is in deze tijd niet ondenkbeeldig dat uw organisatie financieel in zwaar weer verkeert. Organisaties zouden dan graag een onderhands ak...

fa

Afdelingen Bijzonder Beheer krijgen het druk in 2021

Financiële administratie | 30-11-2020 | Faillissement

Door de overheidsregelingen en steunmaatregelen van banken die zijn ingevoerd vanwege corona lag het aantal faillissementen in oktober op he...

fa

Jaarrekening helpt bij het rondkrijgen van financiering

Financiële administratie | 26-11-2020 | Jaarverslag en jaarrekening

Met een jaarrekening zullen ondernemingen relatief sneller een lening kunnen krijgen dan zonder. Dat is in coronatijd goed om in het achterh...

fa

Vragen over: het openbaar faillissementsverslag

Financiële administratie | 20-11-2020 | Faillissement

Als een faillissement is uitgesproken, is vooral de curator nog aan zet. Want ook na deze uitspraak valt er nog het een en ander te regelen....

f

Oproep: coronasteun niet afbouwen vanaf 2021

Fiscaal | 17-11-2020 | Corona-advies

De geplande afbouw van de steunmaatregelen om het Nederlandse bedrijfsleven door de coronacrisis te slepen moet van tafel. Die oproep komt v...

fa

Conjunctuurklok oktober rooskleuriger qua faillissementen

Financiële administratie | 13-11-2020 | Faillissement

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert regelmatig cijfers over de stand van de economie, bijvoorbeeld met de Conjunctuurklo...