Nieuws

hr

Wetsvoorstel voor afkoop pensioen en RVU deels uitgesteld

HR | 13-01-2021 | Pensioenakkoord

De Eerste Kamer heeft het voorstel voor de Wet pensioenbedrag ineens, RVU en verlofsparen aanvaard. Op het deel van het wetsvoorstel dat ove...

hr

Payrollkracht heeft nu recht op adequate pensioenregeling

HR | 05-01-2021 | Payrolling

Sinds 1 januari 2021 kunnen payrollwerknemers recht hebben op een ‘adequate pensioenregeling’. Deze maatregel, die onderdeel is van de Wet a...

hr

Meningsverschil over tekst in pensioenontslagbeding

HR | 31-12-2020 | Pensioen via de werkgever

Een werkneemster wilde na het bereiken van de AOW-leeftijd blijven werken, maar haar werkgever wilde de arbeidsovereenkomst beëindigen. Het...

f

Bedragen pensioengevend loon en AOW-franchise 2021

Fiscaal | 24-12-2020 | Pensioen via de werkgever

De Belastingdienst heeft voor 2021 de voorlopige bedragen van het maximaal pensioengevend loon en de AOW-franchise bekendgemaakt. Het maxima...

hr

Per 1 januari 2021 wijzigingen in regels voor personeel

HR | 18-12-2020 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Na een turbulent jaar staat 2021 voor de deur. Dit nieuwe jaar brengt diverse wijzigingen in de wet- en regelgeving op personeelsgebied met...

s

Aanpassingen in nabestaandenpensioen

Salarisadministratie | 17-12-2020 | Pensioen via de werkgever

Door het wetsvoorstel Toekomst pensioenen, dat tot en met 12 februari 2021 ter consultatie ligt, wordt het nabestaandenpensioen gestandaardi...

hr

Grens dekkingsgraad pensioenkorting blijft 90% in 2021

HR | 17-12-2020 | Pensioen via de werkgever

In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Koolmees van SZW aan dat pensioenfondsen ook in 2021 de pensioenen niet hoeven te korten als...

hr

Plannen voor pensioenopbouw uitzendkrachten en zzp’ers

HR | 17-12-2020 | Pensioenakkoord

De overheid wil de wachttijd voor de opbouw van pensioen voor uitzendkrachten verkorten en experimenteren met pensioenopbouw voor zelfstandi...

f

Pensioenpremie voor iedereen gelijk percentage van loon

Fiscaal | 17-12-2020 | Pensioenakkoord

In het conceptwetsvoorstel Wet toekomst pensioenen, dat het kabinet ter internetconsultatie heeft aangeboden, is opgenomen dat voor alle pen...

hr

Wetsvoorstel toekomst pensioenen: transitieplan werkgever

HR | 17-12-2020 | Pensioen via de werkgever

Voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel moeten alle pensioenovereenkomsten worden aangepast in de komende jaren. Voor deze transiti...