Nieuws

hr

AOW-leeftijd gaat per 2023 én 2028 verder omhoog

HR | 10-11-2022 | AOW

Per 1 januari 2023 stijgt de leeftijd waarop werknemers voor het eerst een AOW-uitkering ontvangen naar 66 jaar en tien maanden. Vanaf 2028...

hr

Nu informeren over wijziging collectieve zorgverzekering

HR | 01-11-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Vanaf 2023 kunnen werknemers geen korting meer ontvangen op de zorgpremie via een collectieve zorgverzekering. Werkgevers doen er goed aan h...

hr

Informatie op loonstrook over pensioen wordt verplicht

HR | 25-10-2022 | Pensioen via de werkgever

Aan het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen (WTP) zijn maatregelen toegevoegd om meer werkenden pensioen te laten opbouwen. Zo wordt ee...

f

Antwoorden over Belastingplan: pensioen, BTW en box 3

Fiscaal | 25-10-2022 | Prinsjesdag

Zzp’ers krijgen al vanaf 1 januari 2023 met terugwerkende kracht meer ruimte voor hun pensioenopbouw. Dat bevestigt staatssecretaris Van Rij...

or

Wees alert op misleidende termen in pensioencontract

OR | 19-10-2022 | Instemmingsrecht

De komende jaren moeten alle pensioenregelingen worden vervangen. Bij het kiezen van een nieuw pensioencontract moeten organisaties zich nie...

or

Nogmaals uitstel voor nieuwe pensioenwet

OR | 07-10-2022 | Pensioen via de werkgever

In antwoorden op Kamervragen schrijft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen dat ze de invoering van de Wet toekom...

hr

Eerste Kamer akkoord met regels waardeoverdracht pensioen

HR | 27-09-2022 | Pensioen via de werkgever

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat regelt dat de automatische waardeoverdracht voor bijna alle kleine pensioenen mogel...

hr

Nieuwe pensioenregels vooralsnog per 1 januari 2023

HR | 20-09-2022 | Pensioen via de werkgever

In de Rijksbegroting voor 2023 van het ministerie van SZW staat dat het streven van het kabinet nog altijd is om het voorstel voor de Wet to...

hr

Wat doet het kabinet voor de koopkracht van werknemers?

HR | 20-09-2022 | Werknemer met schulden

Door de hoge energieprijzen en inflatie is de koopkracht in Nederland stevig afgenomen. Om de problemen hiervan zo veel mogelijk te beperken...

f

Wat heeft u deze zomer fiscaal allemaal gemist?

Fiscaal | 01-09-2022 | Contact met de Belastingdienst

Nu de zomervakantie in het zuiden ook bijna op z’n eind loopt is het tijd om u fiscaal weer op scherp te zetten. Welk nieuws heeft u allemaa...