Nieuws

hr

RVU-boete over ontslagvergoeding? De fiscus geeft uitleg

HR | 18-01-2019 | Ontslag

De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd om de Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) te verduidelijken. Aanleiding voor dez...

a

Instroom WIA laat opgaande lijn zien

Arbo | 17-01-2019 | Wet WIA

De instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) blijft stijgen. Wel is de groei van de instroom in 2017 en 2018 afgevlakt v...

or

Meer meldingen fusies en overnames bij SER in 2018

OR | 14-01-2019 | Reorganisatie

In 2018 ontving de Sociaal-Economische Raad (SER) 11,4% meer fusiemeldingen dan in 2017. In 2018 kwamen er in totaal 655 meldingen binnen. D...

hr

Gratis ontwikkeladvies voor alle 45-plussers

HR | 08-01-2019 | Opleiding en ontwikkeling

In 2019 kan iedere werknemer van 45 jaar of ouder een gratis ontwikkeladvies krijgen van een loopbaanadviseur. De doelgroep van de subsidier...

hr

Compensatie transitievergoeding weer stap dichterbij

HR | 06-07-2018 | Transitievergoeding

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat een compensatie regelt voor werkgevers die een transitievergoeding hebben betaald...

bv

Fusiegekte bereikt kookpunt, maar niet álles is geoorloofd!

Ondernemen | 25-04-2018 | Reorganisatie

Afgelopen jaar bleek het aantal fusies en overnames in Nederland het hoogste punt in tien jaar te hebben bereikt. Dit jaar heeft die trend d...

hr

Bedoeling is doorslaggevend bij RVU, niet uitwerking

HR | 18-01-2018 | Gouden handdruk

Als de Belastingdienst beoordeelt of er sprake is van een regeling voor vervroegde uittreding (RVU), moet hij daarbij uitgaan van de bedoeli...

bv

Nederlandse organisaties fuseerden er op los in 2017

Ondernemen | 17-01-2018 | Reorganisatie

Het aantal fusies en overnames dat in 2017 bij de SER is gemeld is het hoogste sinds tien jaar. In 2017 zijn 588 fusies gemeld, dat is een s...

fa

Aanpassing van het faillissementsrecht: de stand van zaken

Financiële administratie | 04-01-2018 | Faillissement

De komende regeerperiode zullen er een aantal aanpassingen in het faillissementsrecht komen. Er was al het een en ander aangepast en in werk...

fa

Accountant expert bij faillissement dankzij WHOA

Financiële administratie | 08-12-2017 | Reorganisatie

De Commissie MKB van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) pleit ervoor dat een accountant aangesteld moet kunnen worden a...