Nieuws

or

OR kan angstcultuur ombuigen

OR | 23-11-2017 | PSA

De ondernemingsraad is bij uitstek de partij die een verandering kan realiseren in een organisatie waarin een angstcultuur heerst. De OR kan...

bv

Verplichting oprichting OR negeren een goede strategie?

Ondernemen | 28-06-2017 | Ondernemingsraad

Zelfs als een organisatie verplicht een Ondernemingsraad (OR) in moet stellen, wil het bestuur of de directie dit soms liever voorkomen. Een...

hr

Zieke werknemer ontslaan bij reorganisatie

HR | 26-05-2017 | Ontslag

Door de Wet werk en zekerheid (WWZ) is het voor werkgevers nog lastiger geworden om zieke werknemers te ontslaan bij een reorganisatie. Toch...

bv

CPB: schort rechten pandhouders tijdelijk op

Ondernemen | 31-01-2017 | Faillissement

Bij een faillissement of uitstel van betaling van een onderneming kan er nog wel eens onenigheid ontstaan tussen verschillende schuldeisers....

bv

'Efficiënter faillissement' ondernemer mogelijk

Ondernemen | 23-01-2017 | Faillissement

Nederlandse bedrijven die in surseance van betaling belanden, hebben een relatief kleine kans om weer succesvol door te starten. Om die kans...

s

Op non-actief: tegenwoordige dienstbetrekking

Salarisadministratie | 10-11-2016 | Premies werknemersverzekeringen

Als een werknemer op non-actief gesteld wordt tot het einde van zijn dienstbetrekking, is het loon over die periode loon uit tegenwoordige d...

fa

Risicokapitaal tot 1 juli 2020 via de overheid

Financiële administratie | 29-09-2016 | Financiering

Ondernemingen kunnen volgens de begroting van het ministerie van Economische Zaken tot 1 juli 2020 gebruikmaken van de Groeifaciliteit. Als...

or

Rol van de OR bij reorganisatie en doorstart

OR | 29-08-2016 | Reorganisatie

Na DA, Perry Sport en Scapino valt nu ook McGregor onder organisaties die een spraakmakende doorstart maken. 377 van de 800 werknemers krijg...

or

Rol van de OR bij opstellen sociaal plan

OR | 15-08-2016 | Reorganisatie

Een werkgever kan een sociaal plan opstellen om de gevolgen van een reorganisatie voor werknemers te beperken. De werkgever is niet verplich...

or

Adviseur over: succesvol fuseren en de rol van de OR

OR | 15-08-2016 | Reorganisatie

Zowel in de profit- als de non-profitsector wordt weer meer gefuseerd, gereorganiseerd, transities en samenwerkingen opgestart. Ook het aant...