Nieuws

or

Stijging aantal fusies door nieuwe regels

OR | 26-01-2016 | Reorganisatie

Het aantal fusiemeldingen nam in 2015 toe met 11% ten opzichte van 2014. Uit de statistieken vanaf 2000 blijkt dat het aantal fusiemeldingen...

bv

AOW’er in dienst nemen wordt makkelijker

Ondernemen | 10-11-2014

Het wordt voor uw bv straks eenvoudiger om werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt aan te nemen. Zo wordt de loondoorbetal...

bv

Zorgplicht banken voor mkb niet uitgebreid

Ondernemen | 19-05-2014

Minister Dijsselbloem is niet van plan om banken aan te spreken op hun aanpak van mkb-ondernemingen bij bijzonder beheer. Dit heeft hij late...

bv

Steeds meer ondernemingen bij bijzonder beheer

Ondernemen | 20-03-2014

Als uw bv in de financiële problemen komt, kunt u terechtkomen bij de afdeling bijzonder beheer van uw bank. Bij bijzonder beheer bemoeit de...

bv

Akkoord OR met sociaal plan altijd bindend?

Ondernemen | 28-02-2014

Als u als werkgever in verband met een reorganisatie een sociaal plan afspreekt met de ondernemingsraad (OR) van uw bv, bent u niet per defi...

bv

Afspiegelingsbeginsel wordt flexibeler?

Ondernemen | 12-02-2014

Er komt mogelijk een nieuwe uitzondering op het afspiegelingsbeginsel. Deze uitzondering houdt in dat u vanaf 1 juli 2015 10% van de werknem...

bv

Andere functie bij reorganisatie niet identiek

Ondernemen | 13-11-2013

Als u moet reorganiseren, kan het voorkomen dat sommige functies in uw onderneming vervallen. Om ontslagen te voorkomen, kunt u de betrokken...

bv

Lening ook zonder strenge voorwaarden zakelijk

Ondernemen | 18-01-2012

Leent u geld aan uw bv, dan kan de lening zelfs onder soepele voorwaarden zakelijk zijn. De Hoge Raad gaf onlangs aan dat zonder formele zek...

bv

Meldingsplicht ontslag wordt mogelijk uitgebreid

Ondernemen | 23-11-2011

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedgekeurd, waarin staat dat ontslag met wede...

bv

Wijziging regels fusies en splitsingen

Ondernemen | 08-08-2011 | Reorganisatie

Een aantal regels over verslaggevings- en documentatieverplichtingen bij fusie en splitsingen is veranderd, waardoor het voor u administrati...