Nieuws

bv

Zorgen om afglijden Nederlands vestigingsklimaat

Ondernemen | 22-10-2021 | Vennootschapsbelasting (VPB)

Een nieuw kabinet moet in actie komen om te voorkomen dat het Nederlandse vestigingsklimaat afglijdt. Die boodschap heeft een breed verbond...

f

Hoog VPB-tarief naar 25,8%, renteaftrek verder beperkt

Fiscaal | 19-10-2021 | Vennootschapsbelasting (VPB)

Als financiële dekking voor extra plannen voor 2022 gaat het hoge tarief in de vennootschapsbelasting (VPB) omhoog en wordt de renteaftrek v...

f

Akkoord over wereldwijd minimumtarief van 15% in VPB

Fiscaal | 12-10-2021 | Vennootschapsbelasting (VPB)

De internationale gemeenschap heeft een belangrijke stap genomen op weg naar een wereldwijde minimumbelasting van 15% voor winsten van grote...

bv

Verzoek moeder nodig voor meenemen verlies dochter

Ondernemen | 08-10-2021 | Fiscale eenheid

Een dochtermaatschappij die met verliezen de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (VPB) verlaat, kan deze verliezen niet zonder ve...

bv

Hoog tarief in de VPB naar 25,8% in 2022?

Ondernemen | 24-09-2021 | Vennootschapsbelasting (VPB)

De Tweede Kamer wil nog voor ruim € 2 miljard aanpassingen doen aan de begroting voor 2022. Om dat te betalen wordt onder meer de renteaftre...

f

Verrekening van dividendbelasting met VPB ingeperkt

Fiscaal | 21-09-2021 | Vennootschapsbelasting (VPB)

Het kabinet sleutelt vanaf 2022 aan de verrekening van dividendbelasting en kansspelbelasting met vennootschapsbelasting (VPB). Dat leidt er...

f

Aanpassingen in belastingplicht VPB

Fiscaal | 21-09-2021 | Vennootschapsbelasting (VPB)

In het wetsvoorstel Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking is de belastingplicht duid...

f

Belastingvrijstelling voor coronasubsidies vaste lasten

Fiscaal | 21-09-2021 | Corona-advies

Op Prinsjesdag 2021 werden de fiscale plannen voor 2022 uit de doeken gedaan. In het Belastingplan is te lezen dat de regelingen ‘Subsidie v...

f

Méér winst valt in 2022 onder het lage VPB-tarief

Fiscaal | 21-09-2021 | Vennootschapsbelasting (VPB)

Ondernemingen kunnen in 2022 voor een groter deel van hun winst genieten van het lage tarief in de vennootschapsbelasting (VPB). Het kabinet...

f

Voordeel op eigen vermogen of de renteaftrek beperken?

Fiscaal | 14-09-2021 | Vennootschapsbelasting (VPB)

Het kabinet wil financiering met eigen vermogen voor ondernemingen fiscaal aantrekkelijker maken dan lenen. Eén optie is om bij financiering...