Nieuws

f

Uitgestelde belastingrekening nog niet betalen

Fiscaal | 13-07-2020 | Contact met de Belastingdienst

Ondernemers die van de Belastingdienst uitstel van betaling hebben gekregen, hoeven hun belastingschulden nog niet meteen in één keer af te...

fa

Voor 1,2 miljard voordeel behaald uit WBSO-regeling

Financiële administratie | 16-06-2020 | Afdrachtvermindering S&O

Ruim 20.000 organisaties, waarvan 97% midden- en kleinbedrijf (mkb), haalden afgelopen jaar een voordeel van € 1,2 miljard uit de innovatie-...

f

Vergoeding voor kosten eHerkenning bij aangifte

Fiscaal | 15-06-2020 | Contact met de Belastingdienst

De overheid komt toch met een compensatieregeling voor het aanschaffen van de zogeheten eHerkenning. Die geldt voor ondernemingen en organis...

f

Nieuwe dividendbelasting tegen belastingontwijking

Fiscaal | 02-06-2020 | Vennootschapsbelasting (VPB)

Het kabinet neemt het zekere voor het onzekere om Nederland af te helpen van zijn imago als 'fiscaal doorsluisland'. Daarom komt er vanaf 20...

f

Termijn verliesverrekening VPB voorlopig niet verruimd

Fiscaal | 26-05-2020 | Vennootschapsbelasting (VPB)

Het kabinet is voorlopig niet van plan om de termijnen om verliezen te verrekenen in de vennootschapsbelasting (VPB) op te rekken. Volgens s...

f

Coronareserve moet sneller financiële lucht geven

Fiscaal | 18-05-2020 | Vennootschapsbelasting (VPB)

De staatssecretaris van Financiën heeft in een beleidsbesluit de voorwaarden aangegeven waar een onderneming voor de vennootschapsbelasting...

f

Hof zet streep door teruggave dividendbelasting

Fiscaal | 05-05-2020 | Dividend

Een in België wonende Nederlandse ondernemer hoopte via de rechter Nederlandse dividendbelasting terug te krijgen. Maar na de rechtbank heef...

f

Nieuw steunpakket met belastingvoordelen

Fiscaal | 28-04-2020 | Ondernemersaftrek

Het kabinet draait opnieuw aan de belastingknoppen om het leed van de coronacrisis te verzachten. Zo gaat de Belastingdienst soepel om met h...

b

Stichting met structurele overschotten valt onder VPB

Non-profit | 22-04-2020 | Stichting

Een stichting is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VPB) als ze een onderneming drijft en dus winst beoogt. In een recente ui...

f

Komt er verruiming van verliesverrekening in de VPB?

Fiscaal | 20-04-2020 | Vennootschapsbelasting (VPB)

Er zijn door de Tweede Kamer twee moties aangenomen die ertoe moeten leiden dat het kabinet gaat onderzoeken of er een tijdelijke verruiming...