Nieuws

f

Inspecteur bepaalt niet-aftrekbare rente

Fiscaal | 17-09-2019 | Vennootschapsbelasting (VPB)

In het kader van de earningsstrippingmaatregel stelt de inspecteur het niet-aftrekbare saldo aan renten voortaan vast bij voor bezwaar vatba...

f

Streep door korting vennootschapsbelasting

Fiscaal | 17-09-2019 | Vennootschapsbelasting (VPB)

Ondernemingen die in één keer hun rekening voor vennootschapsbelasting (VPB) voldoen, krijgen nu nog een korting. Maar vanaf 2021 is het ged...

f

‘Paradijselijke’ rente en royalty’s belast vanaf 2021

Fiscaal | 17-09-2019 | Vennootschapsbelasting (VPB)

Nederland gaat vanaf 2021 verder de strijd aan met belastingontwijking. Vanaf dan geldt er namelijk een 'bronbelasting' op uitkeringen van r...

f

Aanpassing liquidatie- en stakingsverliesregeling

Fiscaal | 17-09-2019 | Vennootschapsbelasting (VPB)

Ondernemingen kunnen straks de liquidatie- en stakingsverliezen geleden op deelnemingen en vaste inrichtingen buiten de Europese Unie en de...

f

Belastingrente VPB en erfbelasting aangepast

Fiscaal | 17-09-2019 | Vennootschapsbelasting (VPB)

De regeling voor de berekening van de belastingrente ondergaat volgens de stukken van Prinsjesdag in 2020 voor de vennootschapsbelasting (VP...

f

Tarief innovatiebox gaat omhoog naar 9% in 2021

Fiscaal | 17-09-2019 | Vennootschapsbelasting (VPB)

De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Alle winsten die behaald worden met innovatieve...

f

Bestuurlijke dwangsommen niet meer aftrekbaar

Fiscaal | 17-09-2019 | Belastingcontrole

Het kabinet wil bestuurlijke dwangsommen in de toekomst uitsluiten van fiscale aftrekbaarheid. Met dit voorstel uit het Belastingplan 2020,...

bv

Belastingteruggave afgesplitste bv blijft overeind

Ondernemen | 16-09-2019 | Bedrijfsoverdracht

Voor ondernemingen die activiteiten en onroerend goed afsplitsen gelden bijzondere belastingregels. Een onderneming die kan aantonen dat de...

f

Multinationals moeten VPB gaan betalen

Fiscaal | 12-09-2019 | Vennootschapsbelasting (VPB)

Bronnen uit Den Haag hebben aangegeven dat het kabinet nadenkt over een regeling waardoor Nederlandse multinationals vennootschapsbelasting...

f

Hoe is het met Prinsjesdagplannen van 2018 afgelopen?

Fiscaal | 09-09-2019 | Prinsjesdag

Ieder jaar komt het kabinet op Prinsjesdag met nieuwe plannen die het jaar daarop of in latere jaren hun beslag moeten krijgen. Maar deze pl...