Nieuws

f

Hoe is het met Prinsjesdagplannen van 2018 afgelopen?

Fiscaal | 09-09-2019 | Prinsjesdag

Ieder jaar komt het kabinet op Prinsjesdag met nieuwe plannen die het jaar daarop of in latere jaren hun beslag moeten krijgen. Maar deze pl...

f

Zelfstandigenaftrek stuk lager, VPB-tarief blijft gelijk

Fiscaal | 29-08-2019 | Ondernemersaftrek

Het kabinet wil de komende jaren de zelfstandigenaftrek flink gaan verlagen, van € 7.280 naar € 5.000. Daarnaast gaat volgens Haagse bronnen...

f

Wat zit er voor bv's in het Prinsjesdag-koffertje?

Fiscaal | 19-08-2019 | Vennootschapsbelasting (VPB)

Het is nog een kleine maand te gaan tot Prinsjesdag, de dag dat het kabinet traditioneel de plannen voor komend jaar uit het welbekende koff...

f

Onderzoek inspecteur schiet tekort, navordering vervalt

Fiscaal | 08-08-2019 | Belastingcontrole

Een belastingplichtige die te weinig belasting afdraagt kan tot jaren later nog een navordering krijgen van de fiscus. Maar dan moet de insp...

f

Investeringsplannen cruciaal voor vormen reserve

Fiscaal | 05-08-2019 | Investeren

Ondernemingen kunnen winst op de verkoop van een bedrijfsmiddel onderbrengen in een herinvesteringsreserve. Met dat geld kunnen ze dan later...

f

Op de huidige voet voort met de fiscale eenheid VPB?

Fiscaal | 29-07-2019 | Fiscale eenheid

Het kabinet zoekt richting voor de opvolger van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (VPB). De internetconsultatie over de mogeli...

f

De kleine lettertjes: de fiscale eenheid voor de VPB

Fiscaal | 16-07-2019 | Fiscale eenheid

In artikel 15 van de Wet op de vennootschapsbelasting (VPB) is opgenomen dat belastingplichtigen onder voorwaarden een fiscale eenheid voor...

bv

Afwaardering omvangrijke lening gaat niet door

Ondernemen | 08-07-2019 | Financiering

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) leent via zijn eigen bv geld aan de onderneming van zijn zoon. Maar als de bv een deel van de lening...

f

Vier opties voor opvolger fiscale eenheid VPB

Fiscaal | 18-06-2019 | Fiscale eenheid

Het kabinet is drukdoende om de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (VPB) klaar te stomen voor de toekomst. Inmiddels zijn er vier...

bv

Afwijken van rekenrente stamrecht-bv is er niet bij

Ondernemen | 17-06-2019 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

De wet schrijft een vaste rekenrente voor bij de waardering van een stamrecht. Een verschil tussen die rente en de geldende rente in de mark...