Nieuws

hr

Werkgever krijgt compensatie voor loondoorbetaling bij ziekte

HR | 21-12-2018 | Loondoorbetaling bij ziekte

Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen gepresenteerd om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper te...

s

WW-premie flexkrachten straks altijd 5 procentpunten hoger

Salarisadministratie | 15-11-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt goedgekeurd, gaat per 2020 het systeem van WW-premies flink op de schop. Hoe dit in de praktij...

hr

Regels van Wet arbeidsmarkt in balans verder uitgewerkt

HR | 15-11-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Op internetconsultatie.nl zijn conceptregelingen gepubliceerd waarin enkele bepalingen van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) zij...

fa

Overheid financiert internationaal ondernemen

Financiële administratie | 09-10-2018 | Internationaal ondernemen en Brexit

Het kan lastig zijn om aan financiering te komen, wanneer ondernemingen plannen hebben om te gaan exporteren, te gaan investeren of uit te b...

s

Gemiddelde premie WGA en ZW voor 2019 bekend

Salarisadministratie | 03-09-2018 | Premies werknemersverzekeringen

De gemiddelde premie voor de WGA blijft in 2019 gelijk. De gemiddelde premie voor de ZW neemt volgend jaar wel licht toe. Zo blijkt uit de n...

fa

Mogelijk meer tijd voor onderhands akkoord bij dreigend faillissement

Financiële administratie | 30-08-2018 | Faillissement

Er komt waarschijnlijk een afkoelingsperiode bij de afwikkeling van het faillissement van een onderneming. Zo krijgt ze meer tijd om een ond...

fa

Het verschil: controleambtenaar en opsporingsambtenaar

Financiële administratie | 18-06-2018 | Belastingcontrole

Natuurlijk heeft uw organisatie de financiële zaken keurig op orde. Toch kan het gebeuren dat een controleambtenaar of een opsporingsambtena...

s

Adressen bekend voor doorgeven einde verzuimbegeleiding

Salarisadministratie | 07-06-2018 | Eigenrisicodragerschap

Eigenrisicodragers voor de Ziektewet (ZW) moeten het sinds 1 januari 2018 schriftelijk aan de Belastingdienst en UWV doorgeven als de verzui...

s

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 1,03% hoger

Salarisadministratie | 23-05-2018 | Minimumloon

Met ingang van 1 juli 2018 bedraagt het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder € 1.594,20 bij een fulltime werkweek. Jon...

s

Tot 2020 versneld kiezen voor eigenrisicodragerschap WGA

Salarisadministratie | 07-05-2018 | Eigenrisicodragerschap

Het kabinet vindt dat elke werkgever een nieuwe verzekeringskeuze moet kunnen maken als de WGA-risicoperiode per 1 januari 2020 teruggaat va...