Nieuws

a

Ook werknemer kan boete krijgen voor overtreden Arbowet

Arbo | 16-08-2019 | Arbowet

Maatregelen voor een veilige en gezonde werkplek hebben natuurlijk geen zin als de werknemers de veiligheidsinstructies niet opvolgen. Is ee...

f

Geen vergoeding woon-werkverkeer? Reisaftrek!

Fiscaal | 22-07-2019 | Reiskosten

Uw onderneming is niet verplicht om werknemers een reiskostenvergoeding te betalen voor hun woon-werkverkeer. Werknemers die met het openbaa...

a

Vragen over: werken met warm weer

Arbo | 25-06-2019 | Werkplek

De zon schijnt en het kwik stijgt tot tropische temperaturen. Werknemers kunnen hier bij hun werk last van hebben, met name als ze buiten we...

a

Geen goede RI&E zonder risico-beperkende maatregelen

Arbo | 11-06-2019 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Hij bevat niet alleen de inventarisatie en evaluatie...

s

Vragen over: omgaan met stakingen in het vervoer

Salarisadministratie | 27-05-2019 | Reiskosten

Een staking in het openbaar vervoer die van tevoren is aangekondigd, kan werknemers verhinderen om naar de werkplek te reizen. Is thuiswerke...

a

Goede afspraken maken over muziek op het werk

Arbo | 20-05-2019 | Werkplek

Veel werknemers werken het best met een muziekje op de achtergrond. Er zijn echter ook medewerkers genoeg die zich alleen kunnen concentrere...

s

Loonkostensubsidie straks op de schop?

Salarisadministratie | 06-05-2019 | Bedrijfsarts

Drie wetsvoorstellen moeten de regels rondom de tegemoetkomingen voor het in dienst nemen en houden van mensen met een arbeidsbeperking vere...

a

Week van de RI&E van 17 tot 21 juni

Arbo | 02-05-2019 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Van 17 tot 21 juni is de vijfde Week van de RI&E, met vele mogelijkheden om kosteloos of met korting een risico-inventarisatie en -evaluatie...

a

Werknemers kunnen boete krijgen bij onveilig gedrag

Arbo | 19-04-2019 | Inspectie SZW

De Inspectie SZW is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht geldt onder ander...

a

Inspectie SZW legt werk bouwlocaties stil

Arbo | 09-04-2019 | Inspectie SZW

Inspectie SZW heeft op 11 bouwlocaties in Amsterdam het werk direct stilgelegd omdat er onveilig werd gewerkt. Op twee locaties was een zaag...