Nieuws

s

Twee veranderingen in 30%-regeling per 2015

Salarisadministratie | 05-03-2015 | 30%-regeling

In uitgave 3 van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 staat dat de 30%-regeling op twee punten is aangepast. De inkomensnorm is per 2015 geïnde...

s

Toch geen 30%-regeling extra dienstverband

Salarisadministratie | 23-05-2014

Als een werknemer die in aanmerking komt voor toepassing van de 30%-regeling van baan verandert, behoudt hij zijn recht op deze regeling voo...

s

30%-regeling mag ook bij zwangerschapsverlof

Salarisadministratie | 18-04-2014 | Buitenlandse werknemers

Past u voor een werkneemster de 30%-regeling toe, maar voldoet zij door haar zwangerschapsverlof niet aan de salarisnorm? Dan moet u bij het...

s

Regels grensarbeid in 30%-regeling illegaal?

Salarisadministratie | 07-04-2014 | Buitenlandse werknemers

De Europese Commissie vindt dat de 150-kilometergrens voor toepassing van de 30%-regeling in strijd is met het vrije werknemersverkeer binne...

s

Salarisnorm 30%-regeling per 2014 verhoogd

Salarisadministratie | 13-03-2014 | 30%-regeling

Buitenlandse werknemers met specifieke kennis of vaardigheden kunnen in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Ze mogen dan een deel van hun...

s

Wanneer is er schaarste voor de 30%-regeling?

Salarisadministratie | 10-10-2013 | Buitenlandse werknemers

Werknemers uit het buitenland komen alleen voor de 30%-regeling voor vergoeding van extra kosten in aanmerking als ze over kennis of vaardig...

s

Afstandsbeperking 30%-regeling naar Hof EU

Salarisadministratie | 21-08-2013 | Buitenlandse werknemers

De Hoge Raad heeft het Europees Hof van Justitie gevraagd om uitspraak te doen over de afstandsbeperking die sinds vorig jaar in de 30%-rege...

s

Geen 30%-regeling na drie maanden zonder werk

Salarisadministratie | 05-07-2013 | Buitenlandse werknemers

Hof Amsterdam bepaalde kortgeleden dat de 30%-regeling – die is bedoeld om de extra kosten van expats door hun verblijf in ons land te vergo...

s

Nog steeds geen 30%-regeling bij grensarbeid

Salarisadministratie | 29-05-2013 | Buitenlandse werknemers

Het leek er even op dat buitenlandse werknemers die binnen 150 kilometer van de Nederlandse grens hebben gewoond toch weer recht zouden krij...

s

Ruimere definitie van ingekomen werknemer

Salarisadministratie | 14-03-2013 | Handboek Loonheffingen

In versie 5 van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 van de Belastingdienst staan een aantal aanpassingen van de 30%-regeling. De definitie voo...