Nieuws

s

Nieuwe pdf Handboek Loonheffingen 2017 online

Salarisadministratie | 04-07-2017 | Handboek Loonheffingen

De Belastingdienst heeft een nieuwe pdf gepubliceerd van het Handboek Loonheffingen 2017. Die brengt het naslagwerk weer helemaal up-to-date...

bv

Nieuwe versie Handboek Ondernemen gepubliceerd

Ondernemen | 28-04-2017 | Handboek Loonheffingen

Ieder jaar publiceert de Belastingdienst een nieuwe uitgave van het Handboek Ondernemen. Dit handboek is bestemd voor iedereen die in Nederl...

s

IB47 voortaan alleen nog digitaal melden

Salarisadministratie | 24-04-2017 | Zelfstandigen zonder personeel (zzp)

Werkgevers moeten de uitbetaalde bedragen aan niet-werknemers voortaan digitaal aanleveren. De Belastingdienst heeft de nieuwe IB47-procedur...

s

Minder premiekorting voor scholingsbelemmerden

Salarisadministratie | 12-04-2017 | Aangifte loonheffingen

Werkgevers die scholingsbelemmerden in dienst hebben, krijgen voor hen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 mogelijk veel minder prem...

s

Aanpassingen in Nieuwsbrief Loonheffingen 2017

Salarisadministratie | 07-04-2017 | Handboek Loonheffingen

Op 7 april publiceerde de Belastingdienst een vierde uitgave van Nieuwsbrief Loonheffingen 2017. Daarin staan een paar nieuwe punten en is d...

s

Soms verplicht loon betalen zonder werk

Salarisadministratie | 30-03-2017 | Handboek Loonheffingen

Het normale loon dat werkgevers aan werknemers uitbetalen voor hun verrichte werk, heet loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Er zijn ech...

s

Premies werknemersverzekeringen bij nabetalingen

Salarisadministratie | 06-03-2017 | Handboek Loonheffingen

In het Handboek Loonheffingen 2017 is voor het eerst een passage opgenomen die op een rijtje zet hoe uw organisatie met de premies werknemer...

s

Handboek Loonheffingen 2017 met register

Salarisadministratie | 28-02-2017 | Handboek Loonheffingen

Zoals ieder jaar heeft Rendement een alfabetisch trefwoordenregister samengesteld voor het Handboek Loonheffingen 2017. U kunt het Handboek...

s

S&O-verklaring overdragen is nu mogelijk

Salarisadministratie | 06-02-2017 | Personeelssubsidies

Sinds 1 januari 2017 kunnen organisaties de Speur- en Ontwikkelingswerk-verklaring (S&O-verklaring) overdragen aan een andere organisatie. D...

s

DET essentieel voor bijtelling privégebruik auto

Salarisadministratie | 09-01-2017 | Auto van de zaak

In uitgave 3 van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 is aangegeven dat per 2017 voor de bijtelling privégebruik auto de zogenoemde datum van e...