Nieuws

s

Geen werkgeversaanvraag doelgroepverklaring LKV

Salarisadministratie | 16-06-2022 | LKV en (jeugd-)LIV

Het kabinet schrapt de geplande werkgeversaanvraag voor het aanvragen van een doelgroepverklaring voor een loonkostenvoordeel (LKV). Ook sch...

s

Uurloongrenzen jeugd-LIV over 2022 bekend

Salarisadministratie | 02-06-2022 | LKV en (jeugd-)LIV

De uurloongrenzen voor het jeugd-LIV voor 2022 zijn bekendgemaakt. Werkgevers krijgen het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor jongere werknemer...

s

Geef uiterlijk 1 mei correcties WTL-berekening door

Salarisadministratie | 25-04-2022 | LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers hebben nog tot uiterlijk 1 mei de tijd om een correctiebericht in te dienen bij de Belastingdienst voor hun WTL-berekening. In de...

s

Controleer de voorlopige WTL-berekening 2021

Salarisadministratie | 10-03-2022 | LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers krijgen uiterlijk 14 maart 2022 een voorlopig overzicht van UWV waarin staat hoeveel loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoord...

s

Loonkostenvoordeel (LKV) regelen voor de werknemer

Salarisadministratie | 23-02-2022 | LKV en (jeugd-)LIV

Op basis van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) kan een werkgever een loonkostenvoordeel (LKV) krijgen. Dit LKV is een tegemoetkoming...

s

LKV en LIV deze maand in loonaangifte 2021 verwerken

Salarisadministratie | 27-01-2022 | Aangifte loonheffingen

Elk jaar moet een werkgever uiterlijk 31 januari de laatste loonaangifte over het vorige kalenderjaar indienen. Het is zaak dat hij dit juis...

s

LIV afgeschaft per 2025, maar geen LKV jongeren

Salarisadministratie | 15-12-2021 | LKV en (jeugd-)LIV

In het Coalitieakkoord 2021-2025 geeft het nieuwe kabinet aan dat het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt afgeschaft per 2025. Er wordt echter...

s

Uurloongrenzen lage-inkomensvoordeel 2022 bekend

Salarisadministratie | 09-12-2021 | LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers kunnen het lage-inkomensvoordeel (LIV) krijgen voor alle werknemers die gemiddeld minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelij...

s

Bij overgang van onderneming gaat LKV niet mee

Salarisadministratie | 18-10-2021 | LKV en (jeugd-)LIV

Bij een overgang van onderneming kan de overnemende onderneming het resterende deel van een loonkostenvoordeel niet meer gebruiken. Dat maak...

s

Onderzoeksresultaten over effectiviteit LKV jongeren

Salarisadministratie | 04-10-2021 | LKV en (jeugd-)LIV

Als er bij de parameters van het nieuw voorgestelde loonkostenvoordeel (LKV) jongeren iets aan de knoppen wordt gedraaid, zullen daar meer j...