Nieuws

s

Nota van wijziging over LKV ouderen naar Tweede Kamer

Salarisadministratie | 25-01-2024 | LKV en (jeugd-)LIV

Het demissionaire kabinet wil het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer stapsgewijs afschaffen. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en...

s

Verwerk LKV en LIV deze maand in loonaangifte 2023

Salarisadministratie | 18-01-2024 | Aangifte loonheffingen

Elk jaar moet een werkgever uiterlijk 31 januari de laatste aangifte loonheffingen over het vorige kalenderjaar indienen. Het is zaak dat hi...

s

Nieuwe versie Kennisdocument WTL gepubliceerd

Salarisadministratie | 04-01-2024 | LKV en (jeugd-)LIV

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de 12e versie van het kennisdocument over de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL)...

s

Uurloongrenzen lage-inkomensvoordeel over 2024 bekend

Salarisadministratie | 21-12-2023 | LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers kunnen over 2024 het lage-inkomensvoordeel (LIV) krijgen voor alle werknemers die gemiddeld minimaal 100% en maximaal 104% van he...

s

Afschaffing loonkostenvoordeel ouderen gaat stapsgewijs

Salarisadministratie | 23-11-2023 | LKV en (jeugd-)LIV

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt stapsgewijs afgeschaft en vervalt per 2026. Demissionair minister Van Gennip van Sociale...

s

Wetsvoorstel: afschaffing LIV en verruiming LKV

Salarisadministratie | 01-11-2023 | LKV en (jeugd-)LIV

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat het lage-inkomensvoordeel...

s

Wetsvoorstel: LKV banenafspraak vereenvoudigd

Salarisadministratie | 19-10-2023 | LKV en (jeugd-)LIV

Demissionair minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft het voorstel voor de Wet vereenvoudiging banenafspraak en...

hr

Nieuwe Wet banenafspraak naar Tweede Kamer

HR | 19-10-2023 | Arbeidsbeperking

Het voorstel voor de Wet banenafspraak is aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel moet het voor werkgevers makkelijker en aantrekke...

s

Wijzigingen in LKV en LIV in de komende jaren

Salarisadministratie | 19-09-2023 | LKV en (jeugd-)LIV

Voor de komende jaren staan er diverse wijzigingen voor de loonkostenvoordelen (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV op stapel. De...

s

Plannen voor de loonbelasting op Prinsjesdag 2023

Salarisadministratie | 07-09-2023 | Prinsjesdag

Welke plannen voor de loonbelasting kunnen werkgevers op Prinsjesdag 2023 verwachten? Eén en ander is al bekend. Zo stond in de Voorjaarsnot...