Nieuws

s

Samenloop tegemoetkomingen voor één werknemer mogelijk?

Salarisadministratie | 22-08-2022 | LKV en (jeugd-)LIV

Er bestaan diverse financiële tegemoetkomingen in het loondomein die een organisatie voor specifieke groepen werknemers kan ontvangen: het l...

s

Nieuwe versie kennisdocument WTL staat online

Salarisadministratie | 27-07-2022 | LKV en (jeugd-)LIV

Op de website van de Rijksoverheid staat een vernieuwde versie van het kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Daarin is onder...

s

Geen werkgeversaanvraag doelgroepverklaring LKV

Salarisadministratie | 16-06-2022 | LKV en (jeugd-)LIV

Het kabinet schrapt de geplande werkgeversaanvraag voor het aanvragen van een doelgroepverklaring voor een loonkostenvoordeel (LKV). Ook sch...

s

Uurloongrenzen jeugd-LIV over 2022 bekend

Salarisadministratie | 02-06-2022 | LKV en (jeugd-)LIV

De uurloongrenzen voor het jeugd-LIV voor 2022 zijn bekendgemaakt. Werkgevers krijgen het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor jongere werknemer...

s

Loonkostenvoordeel (LKV) regelen voor de werknemer

Salarisadministratie | 23-02-2022 | LKV en (jeugd-)LIV

Op basis van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) kan een werkgever een loonkostenvoordeel (LKV) krijgen. Dit LKV is een tegemoetkoming...

s

LIV afgeschaft per 2025, maar geen LKV jongeren

Salarisadministratie | 15-12-2021 | LKV en (jeugd-)LIV

In het Coalitieakkoord 2021-2025 geeft het nieuwe kabinet aan dat het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt afgeschaft per 2025. Er wordt echter...

s

Uurloongrenzen lage-inkomensvoordeel 2022 bekend

Salarisadministratie | 09-12-2021 | LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers kunnen het lage-inkomensvoordeel (LIV) krijgen voor alle werknemers die gemiddeld minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelij...

s

Bij overgang van onderneming gaat LKV niet mee

Salarisadministratie | 18-10-2021 | LKV en (jeugd-)LIV

Bij een overgang van onderneming kan de overnemende onderneming het resterende deel van een loonkostenvoordeel niet meer gebruiken. Dat maak...

s

Onderzoeksresultaten over effectiviteit LKV jongeren

Salarisadministratie | 04-10-2021 | LKV en (jeugd-)LIV

Als er bij de parameters van het nieuw voorgestelde loonkostenvoordeel (LKV) jongeren iets aan de knoppen wordt gedraaid, zullen daar meer j...

s

Verlofuren gekocht? Verloonde uren verminderd

Salarisadministratie | 02-08-2021 | LKV en (jeugd-)LIV

In de aangifte loonheffingen is het opgeven van het juiste aantal verloonde uren belangrijk voor zowel de werkgever, werknemer als diverse o...