Nieuws

s

Vragen over: onbedoelde onderbetaling van werknemers

Salarisadministratie | 15-11-2023 | Minimumloon

Een werkgever moet minimaal het wettelijk minimumloon aan werknemers uitbetalen. Er zijn situaties waarin dat per ongeluk misgaat. Waar kunn...

hr

Werknemer niet zomaar ‘administratief’ ziek houden

HR | 09-11-2023 | Re-integratie

Is een arbeidsongeschikte werknemer medisch volledig hersteld, dan mag een werkgever hem alleen ‘administratief’ ziek houden als de werkneme...

s

Nachtdienst duurt een uur langer door wintertijd

Salarisadministratie | 26-10-2023 | Arbeidstijden

Als er werknemers in de nacht van zaterdag 28 oktober op zondag 29 oktober aan het werk zijn, is het voor werkgevers belangrijk er rekening...

hr

Na eerste ziektejaar volledige focus op tweede spoor

HR | 17-10-2023 | Re-integratie

Het moet voor kleine en middelgrote werkgevers mogelijk worden om na het eerste ziektejaar van een werknemer volledig in te zetten op re-int...

hr

Doorwerken ná AOW-leeftijd moet bespreekbaar worden

HR | 08-09-2023 | AOW

Het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is voor veel werknemers hét moment om met pensioen te gaan. Toch zijn er veel werknemers die gr...

hr

Afspraken maken in een ziekteverzuimregeling

HR | 30-08-2023 | Re-integratie

Door het opstellen van een ziekteverzuimregeling laat een werkgever de werknemers weten wat hun rechten en plichten zijn als zij ziek zijn....

hr

Loon bij afwezigheid vanwege ernstig zieke moeder

HR | 17-08-2023 | Arbeidsovereenkomst

Werkgevers doen er goed aan zich begripvol en flexibel op te stellen als een werknemer afwezig is als gevolg van een ernstig zieke naaste. R...

hr

Werknemer mag passende arbeid niet weigeren

HR | 16-08-2023 | Re-integratie

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, is de werkgever verplicht om hem passend werk aan te bieden. De werknemer mag dit werk niet zomaa...

hr

Loon stopzetten of loon opschorten?

HR | 02-08-2023 | Re-integratie

Als een werknemer niet aan zijn re-integratieverplichtingen voldoet, kan een werkgever op een gegeven moment zijn loon stopzetten. Maar niet...

hr

Loondoorbetaling bij veel sportblessures

HR | 26-07-2023 | Loondoorbetaling bij ziekte

Meestal stimuleren werkgevers hun werknemers om te sporten. Maar een werkgever zal toch zijn bedenkingen krijgen als een werknemer zich rege...