Nieuws

hr

Al per 2022 aparte Aof-premie voor kleine werkgever

HR | 24-12-2019 | Loondoorbetaling bij ziekte

Eerder kondigde het kabinet een premievermindering van € 450 miljoen aan, waar alle werkgevers van zouden profiteren. De Belastingdienst vin...

hr

Voor- en nadelen van verzuimverzekeringen

HR | 01-11-2019 | Loondoorbetaling bij ziekte

Werkgevers kunnen verschillende maatregelen nemen om de kosten van ziekteverzuim en re-integratie te beheersen. Het ministerie van Sociale Z...

hr

MKB verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2020

HR | 19-07-2019 | Loondoorbetaling bij ziekte

Verzekeraars liggen op schema om per 1 januari 2020 een MKB verzuim-ontzorgverzekering aan te bieden. Deze verzekering komt voor kleine werk...

hr

Nieuw wetsvoorstel loondoorbetaling bij ziekte en WIA

HR | 20-06-2019 | Loondoorbetaling bij ziekte

De loondoorbetalingsverplichtingen bij ziekte moeten makkelijker, duidelijker en goedkoper worden. Ook wil het kabinet WIA-gerechtigden meer...

hr

Hoe hoog is het loon tijdens ziekte?

HR | 02-05-2019 | Loondoorbetaling bij ziekte

Een werknemer die arbeidsongeschikt raakt door ziekte, heeft maximaal twee jaar lang het recht op loondoorbetaling. De vraag kan zijn of hij...

hr

Werkgever krijgt compensatie voor loondoorbetaling bij ziekte

HR | 21-12-2018 | Loondoorbetaling bij ziekte

Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen gepresenteerd om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper te...

a

Werkgevers betalen zieke werknemer meer dan wettelijk moet

Arbo | 10-07-2018 | Loondoorbetaling bij ziekte

In veel cao’s is afgesproken dat een zieke werknemer een aanvulling op de wettelijke loondoorbetaling krijgt. Werknemers ontvangen dan meer...

hr

Werkgever moet vakantie doorbetalen na twee jaar ziekte

HR | 15-05-2018 | Loondoorbetaling bij ziekte

Een zieke werknemer die niet al zijn opgebouwde vakantiedagen heeft opgenomen, kan hier nog aanspraak op maken als de werkgever hem na twee...

hr

100% loon bij ziekte kan niet zomaar wijzigen in 70%

HR | 20-04-2018 | Loondoorbetaling bij ziekte

Een werkgever mag het loon van een zieke werknemer niet opeens terugbrengen naar 70% als hij voorheen zieke werknemers altijd voor 100% door...

hr

Nieuw plan voor verkorting loondoorbetaling bij ziekte?

HR | 13-03-2018 | Loondoorbetaling bij ziekte

De plannen voor de verkorting van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers zijn nog lang geen feit. Minister Koolmees va...