Nieuws

hr

Participatiewet en banenafspraak weer simpeler

HR | 12-05-2016 | Arbeidsbeperking

De Participatiewet en de banenafspraak worden opnieuw vereenvoudigd. Alle extra banen die werkgevers hebben gecreëerd voor werknemers die ze...

s

Straks langer standaard loonkostensubsidie?

Salarisadministratie | 25-03-2016 | Personeelssubsidies

De standaard loonkostensubsidie van 50% van het minimumloon die werkgevers de eerste zes maanden van een dienstverband mogen claimen, scheel...

hr

Wat vindt u van versoepeling Participatiewet?

HR | 03-03-2016 | Participatiewet

Tot en met 29 maart 2016 kan iedereen zijn mening geven over een vereenvoudigingsvoorstel voor de Participatiewet. Door de vereenvoudiging w...

s

Loonwaardebepaling Participatiewet simpeler

Salarisadministratie | 16-12-2015 | Personeelssubsidies

Als het aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, wordt de Participatiewet vereenvoudigd. Onder andere de bep...

s

Vergoeding bij loonkostensubsidie blijft 23%

Salarisadministratie | 10-12-2015 | Personeelssubsidies

De vergoeding voor de werkgeverslasten die organisaties krijgen als ze een werknemer met loonkostensubsidie in dienst hebben, blijft in 2016...

s

Driedubbel voordeel door banenafspraak in 2017

Salarisadministratie | 02-11-2015 | Arbeidsbeperking

In 2017 krijgt uw onderneming voor bepaalde werknemers maar liefst drie keer voordeel: loonkostensubsidie, premiekorting en lage-inkomensvoo...

s

Premiekorting scholingsbelemmerde verandert

Salarisadministratie | 28-09-2015 | Aangifte loonheffingen

De regels rondom de premiekorting voor arbeidsbeperkte werknemers veranderen waarschijnlijk per 2016. Dat heeft ook gevolgen voor de zogenoe...

s

Loonkostensubsidie én premiekorting per 2016

Salarisadministratie | 22-07-2015 | Personeelssubsidies

Vanaf 2016 kan uw onderneming voor een werknemer die in de doelgroep van de banenafspraak valt en niet in staat is om zelfstandig het minimu...

s

Met welke nieuwe wetten werkt u per 2015?

Salarisadministratie | 02-01-2015 | Wet werk en zekerheid (WWZ)

De Wet werk en zekerheid, de werkkostenregeling, de Participatiewet en de modernisering van regelingen voor verlof en arbeidstijden. U heeft...

s

Voorzieningenpakket Participatiewet aangepast

Salarisadministratie | 11-12-2014

Op dit moment maakt het voor uw onderneming nog verschil of een werknemer uit de doelgroep van de Participatiewet afkomstig is van de gemeen...