Nieuws

s

Minimumeisen voor bepaling loonkostensubsidie

Salarisadministratie | 25-06-2014

Voor werknemers die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, kan uw onderneming in de toekomst een loonkostensubsidie krijgen op g...

s

Tweede Kamer stemt in met Participatiewet

Salarisadministratie | 21-02-2014 | Participatiewet

De Tweede Kamer is op 20 februari akkoord gegaan met de Participatiewet. Hierdoor zijn de herkeuring van huidige Wajongers, de invoering van...

s

Invulling loonkostensubsidie in Participatiewet

Salarisadministratie | 12-12-2013

In het wetsvoorstel invoering Participatiewet dat onlangs bij de Tweede Kamer werd ingediend, is het instrument loonkostensubsidie verder ui...

s

Methode loonwaardebepaling nog niet duidelijk

Salarisadministratie | 14-08-2013

Uit een brief van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat de resultaten van de pilot loondispensatie uit d...

s

Loonkostensubsidie voor arbeidsgehandicapten

Salarisadministratie | 15-07-2013

Uit de hoofdlijnennotitie van de Participatiewet blijkt dat uw onderneming recht heeft op loonkostensubsidie als u een arbeidsgehandicapte i...

s

Voortaan digitaal communiceren met UWV

Salarisadministratie | 31-05-2012

Ook UWV gaat mee in de trend van het digitaliseren. Nu de Eerste Kamer akkoord is gegaan met de wijzigingen in de Wet structuur uitvoeringso...

s

In 2012 geen nieuwe loonkostensubsidie meer

Salarisadministratie | 25-11-2011

Als u in 2012 werknemers aanneemt die moeilijk aan een baan komen, kunt u helaas geen loonkostensubsidie meer krijgen. Nu kunt u voor een we...