Nieuws

s

Invoering extra verhoging minimumloon wordt krap

Salarisadministratie | 22-02-2024 | Minimumloon

Minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen van Tweede Kamerleden beantwoord over de geplande extra verhoging van...

s

Minder betalen dan minimum kan leiden tot flinke boete

Salarisadministratie | 19-02-2024 | Minimumloon

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is vastgelegd op hoeveel loon elke werknemer vanaf 21 jaar minimaal recht heeft per uu...

s

Wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli extra met 1,2%

Salarisadministratie | 18-01-2024 | Minimumloon

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2024 met 1,2% omhoog. Daarnaast vindt nog de reguliere indexatie plaats. Een spoedwet voor deze ve...

s

Uurloongrenzen lage-inkomensvoordeel over 2024 bekend

Salarisadministratie | 21-12-2023 | LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers kunnen over 2024 het lage-inkomensvoordeel (LIV) krijgen voor alle werknemers die gemiddeld minimaal 100% en maximaal 104% van he...

hr

Wijzigingen in arbeidswetgeving per 1 januari 2024

HR | 28-11-2023 | Minimumloon

Per 1 januari 2024 zijn er weer allerlei wijzigingen in de wet- en regelgeving op het gebied van personeel en salaris. De wijzigingen gaan o...

s

Vragen over: onbedoelde onderbetaling van werknemers

Salarisadministratie | 15-11-2023 | Minimumloon

Een werkgever moet minimaal het wettelijk minimumloon aan werknemers uitbetalen. Er zijn situaties waarin dat per ongeluk misgaat. Waar kunn...

s

Aanpassing wetsvoorstel voor hoger minimumloon

Salarisadministratie | 09-11-2023 | Minimumloon

Het voorstel voor de Wet eerlijker inkomen is aangepast naar aanleiding van het advies van de Raad van State. Het bereiken van een hoger min...

s

Maximale inhouding minimumloon 2024 voor ZVW bekend

Salarisadministratie | 08-11-2023 | Minimumloon

Onder strikte voorwaarden mogen werkgevers de nominale premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) namens een werknemer rechtstreeks overmaken...

hr

Verzamelwet SZW 2024 door Tweede Kamer

HR | 27-10-2023 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel voor de Verzamelwet SZW 2024. Het wetsvoorstel brengt diverse kleine wijzigingen aan in de...

s

Minimumuurloon per 1 januari 2024 bekendgemaakt

Salarisadministratie | 10-10-2023 | Minimumloon

De regeling die de indexering van het wettelijk minimumloon voor de eerste helft van 2024 regelt, is bekendgemaakt. Nieuw is dat het minimum...