Nieuws

s

Minister wil wettelijk minimumloon niet verhogen

Salarisadministratie | 09-01-2020 | Minimumloon

Er is geen aanleiding om de hoogte van het wettelijk minimumloon aan te passen. Dit concludeert het kabinet naar aanleiding van een evaluati...

s

Accountant verliest loonstroken, werkgever krijgt boete

Salarisadministratie | 21-11-2019 | Minimumloon

Als een werkgever zijn administratie uit handen geeft aan accountants- of administratiekantoor, mag hij ervan uitgaan dat die zijn zaakjes g...

s

Initiatiefwet voor minimumloon per uur ingediend

Salarisadministratie | 18-11-2019 | Minimumloon

Als het aan Tweedekamerlid van Dijk ligt, komt er een minimumloon per uur voor iedere werknemer, ongeacht het aantal uren dat een fulltime w...

s

Inhouding op minimumloon voor zorgverzekering omlaag

Salarisadministratie | 13-11-2019 | Minimumloon

In 2020 mag uw organisatie nog steeds rechtstreeks de nominale premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) uit het loon van de werknemer betale...

s

Ook minimumloon per uur stijgt per 1 januari 2020

Salarisadministratie | 28-10-2019 | Minimumloon

Per 1 januari 2020 stijgt het wettelijk minimumloon en daarmee ook het loon waar werknemers per uur minimaal recht op hebben. Dat minimumuur...

s

Wettelijk minimumloon voor 2020 1,1% hoger

Salarisadministratie | 21-10-2019 | Minimumloon

Uw organisatie moet in de 1e helft van 2020 aan werknemers van 21 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband minimaal € 1.653,60 bruto per...

s

Per 1 juli 2019 2e verhoging minimumjeugdloon

Salarisadministratie | 20-06-2019 | Minimumloon

Op 1 juli 2019 is de tweede verhoging van het wettelijk minimumloon voor 18- tot en met 21-jarigen een feit. Hoewel werkgevers nu nog een co...

hr

Wetswijzigingen voor personeel per 1 juli 2019

HR | 13-06-2019 | Minimumloon

Werkgevers moeten voor hun personeel rekening houden met enkele wetswijzigingen en regels per 1 juli 2019. Belangrijkste maatregel is de ext...

s

Minimumloon per uur vanaf 1 juli 2019 flink hoger

Salarisadministratie | 09-05-2019 | Minimumloon

Werkgevers die hun werknemers per uur betalen, mogen daarbij het wettelijk minimumloon per week niet uit het oog verliezen. Zij moeten boven...

s

Vragen over: onbedoelde onderbetaling van werknemers

Salarisadministratie | 08-05-2019 | Minimumloon

Een werkgever moet minimaal het wettelijk minimumloon aan werknemers uitbetalen. Er zijn situaties waarin dat per ongeluk misgaat. Waar kunn...