Nieuws

s

Uitzondering op hoger jeugdloon voor BBL’ers

Salarisadministratie | 02-05-2019 | Minimumloon

Werknemers die een opleiding volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) hebben recht op een veel lager wettelijk minimumjeugdloon dan hu...

s

Per 1 juli 2019 wettelijk minimumloon 1,23% hoger

Salarisadministratie | 17-04-2019 | Minimumloon

Het minimumjeugdloon wordt per 1 juli voor de tweede keer een flinke stap verhoogd. Hierdoor krijgen ook werknemers van 21 jaar recht op het...

s

Wettelijk minimumloon bestaat in 2019 50 jaar

Salarisadministratie | 06-03-2019 | Minimumloon

Het bruto minimumloon bestaat 50 jaar. Toen het in 1969 werd ingevoerd, had elke fulltimewerknemer recht op (omgerekend) minimaal € 275,31 p...

s

Alleen via cao afwijken van minimumloon bij overwerk

Salarisadministratie | 07-01-2019 | Minimumloon

Als werknemers méér werken dan hun contracturen, hebben ze voor die extra uren ook recht op loon. Ze moeten sinds 1 januari 2018 gemiddeld g...

s

Geen extra compensatie nodig na verhoging minimumjeugdloon

Salarisadministratie | 27-12-2018 | Minimumloon

De verhoging van het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 heeft geen heftig effect gehad op de arbeidsparticipatie van jongeren. De volgende sta...

s

Minimumloon per uur vanaf 1 januari 2019 omhoog

Salarisadministratie | 05-12-2018 | Minimumloon

Het verschilt per organisatie hoeveel uur een volledige werkweek bedraagt. Daarom moeten werkgevers uitgaan van het juiste minimumuurloon, d...

s

Wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2019

Salarisadministratie | 26-10-2018 | Minimumloon

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 januari 2019 met 1,34% omhoog. Werknemers van 22 jaar en ouder krijgen daardoor recht op een brutominim...

s

In 2019 maximaal € 1.432 inhouden op minimumloon voor ZVW

Salarisadministratie | 24-10-2018 | Minimumloon

Uw organisatie mag onder strikte voorwaarden de nominale premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) uit naam van de werknemer rechtstreeks ove...

s

Tweede verhoging minimumjeugdloon nog steeds gepland

Salarisadministratie | 28-09-2018 | Minimumloon

Voor 2019 is er in het budget van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid rekening gehouden met een verdere verhoging van het we...

s

Minimumloon per uur per 1 juli 2018 ook hoger

Salarisadministratie | 06-06-2018 | Minimumloon

Hoeveel werkgevers hun werknemers per uur minimaal moeten betalen, hangt af van hoeveel uren een volledige werkweek in de organisatie bedraa...