Nieuws

s

Uitstel tot 2018 voor nieuwe regels stukloon

Salarisadministratie | 10-04-2017 | Minimumloon

De nieuwe regels voor het betalen van stukloon en meer- en overwerk gaan toch niet per 1 juli 2017 in, maar per 1 januari 2018. Het uitstel...

s

Nog even geduld voor minimumloon opdrachtnemer

Salarisadministratie | 29-03-2017 | Minimumloon

Binnenkort moeten werkgevers medewerkers die op basis van een overeenkomst van opdracht werken, minstens het wettelijk minimumloon betalen....

s

Minimumloon opdrachtnemers straks voor iedereen

Salarisadministratie | 22-03-2017 | Minimumloon

De Eerste Kamer stemt op dinsdag 28 maart over het wetsvoorstel dat het minimumloon voor mensen met een overeenkomst van opdracht moet invoe...

a

Onderbetaling: € 230.000 boete van Inspectie SZW

Arbo | 03-03-2017 | Minimumloon

Kan uw organisatie niet inzichtelijk maken hoeveel uren de werknemers precies gewerkt hebben, dan overtreedt de werkgever mogelijk de wet. H...

s

Verhoging minimumjeugdloon is definitief

Salarisadministratie | 24-01-2017 | Minimumloon

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de verhoging van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 22 jaar. Het hogere minimum...

s

Minimumloon opdrachtnemers weer in behandeling

Salarisadministratie | 27-12-2016 | Minimumloon

Mensen die voor uw organisatie werken op basis van een overeenkomst van opdracht, krijgen mogelijk recht op het wettelijk minimumloon. Als h...

s

Tweede Kamer stemt vóór hoger minimumjeugdloon

Salarisadministratie | 21-12-2016 | Minimumloon

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een verhoging van het minimumjeugdloon per 1 juli 2017. Bij het wetsvoorstel is ook een amendement over...

s

Per 1 januari 2017 stijgt het minimum(jeugd)loon

Salarisadministratie | 11-11-2016 | Minimumloon

Per 1 januari 2017 stijgt het wettelijk minimum(jeugd)loon. Werknemers van 23 jaar en ouder met een voltijddienstverband hebben vanaf volgen...

s

Nieuwe regels stukloon voorkomen onderbetaling

Salarisadministratie | 02-11-2016 | Minimumloon

Als het aan het kabinet ligt, worden de regels voor het betalen van stukloon aangepast. Dat kan werkgevers veel geld kosten, maar zorgt er o...

s

Hoe werken de nieuwe regels voor meerwerk?

Salarisadministratie | 27-10-2016 | Minimumloon

Het kabinet wil de regels over meerwerk en overwerk tegelijkertijd met het minimumjeugdloon en de regels over stukloon aanpassen. De loonkos...