Nieuws

s

Normbedragen voor de loonheffingen 2019 op een rij

Salarisadministratie | 21-12-2018 | Tarieven 2019

De vaste normbedragen voor de te belasten waarde van vergoedingen en verstrekkingen worden in de praktijk meestal jaarlijks naar boven bijge...

s

Woonplaatsverklaring voortaan via Belastingdienst Arnhem

Salarisadministratie | 12-12-2018 | Aangifte loonheffingen

Om te bewijzen dat hij voor de loonheffingen inwoner van Nederland is, kan een werknemer een woonplaatsverklaring aanvragen bij de Belasting...

s

Overgangsrecht voor 30%-regeling in 2019 en 2020

Salarisadministratie | 29-10-2018 | 30%-regeling

Voor werknemers voor wie de 30%-regeling door de verkorting van de looptijd in 2019 of 2020 zou eindigen, komt er overgangsrecht. Dit is nu...

s

Ook kilometervergoeding bij zakelijke reis te voet

Salarisadministratie | 15-10-2018 | Reiskosten

In het Handboek Loonheffingen 2018 is onlangs expliciet opgenomen dat een onbelaste kilometervergoeding ook mag als de werknemer eigenlijk g...

s

Eindelijk duidelijkheid over LKV voor stagiairs

Salarisadministratie | 15-10-2018 | LKV en (jeugd-)LIV

Op de website van UWV staan nieuwe regels voor loonkostenvoordeel (LKV) voor stagiairs. Die moeten ervoor zorgen dat werkgevers geen LKV mis...

s

Wat staat er op stapel voor zakelijke fietsers?

Salarisadministratie | 15-08-2018 | Fietsregeling

Werknemers die op de fiets naar hun werk gaan, zijn gezond bezig, dragen bij aan het verminderen van de filedruk en sparen ook nog het milie...

s

Uw organisatie moet weten waar werknemers inwoner zijn

Salarisadministratie | 01-08-2018 | Aangifte loonheffingen

Met ingang van 1 januari 2019 moet uw organisatie van alle werknemers die in de loonaangifte worden opgenomen, weten van welk land zij inwon...

hr

Per 2020 strengere regels voor detachering van werknemers

HR | 31-05-2018 | Buitenlandse werknemers

Werknemers die naar een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) worden gedetacheerd, krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun...

s

Geen loonkostenvoordeel bij in dienst nemen ex-stagiair

Salarisadministratie | 26-04-2018 | LKV en (jeugd-)LIV

Als een werkgever een zogenoemde scholingsbelemmerde in dienst neemt na een stageperiode, moet hij zichzelf niet te rijk rekenen. Hij krijgt...

s

Nieuwe vrije vergoedingen bij buitenlandse dienstreis

Salarisadministratie | 29-03-2018 | Zakenreizen

Een werknemer die voor zijn werk in het buitenland is, kan een vaste vergoeding krijgen, die onder voorwaarden onbelast kan blijven. In de r...